Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.

Kundens nytta i fokus

Lediga Lokaler

Sida 2

RSS

Företagslarm i Stockholm - för din säkerhet

22 jun 2022

Det kan vara en självklarhet att ett företag har installerat olika larm, men se också till att skaffa den modernaste versionen av företagslarm i Stockholm.

Du kan se skyltar runt om på parkeringar där du uppmanas att tömma bilen själv. Denna uppmaning kommer för att du ska göra det och inte tjuven. Tanken med det, är att du behöver vara medveten om att någon kan försöka stjäla från dig. Därför behöver du vidta åtgärder för att förhindra det.

Detta gäller för alla delar av livet. Du behöver vara medveten om att någon kan försöka begå ett brott om du ger dem möjligheten till det. Det innebär att du aktivt behöver sätta in insatser mot det, vilket du kan göra med ett företagslarm. Med ett modernt larm kan du skydda din verksamhet och känna dig trygg i vetskapen om att du satt in åtgärder mot stöld och skadegörelse.

Olika typer av företagslarm

Med ett företagslarm i Stockholm skyddar du dig inte bara från att bli utsatt för brott. Du skapar också en tryggare arbetsmiljö, vilket har en positiv effekt på dina medarbetare. Ingen ska behöva känna sig otrygg på sin arbetsplats.

Av den här anledningen finns det även andra larm än inbrottslarm som du kan få hjälp att installera. Det finns exempelvis överfallslarm som kan få dig och dina medarbetare att känna er trygga. Samma sak gäller för brandlarm. Genom att installera olika säkerhetslösningar kan du bidra till att skapa en bättre arbetsmiljö och ett bättre företag.

Professionell överlåtelsebesiktning för en trygg husaffär i Stockholm

5 jun 2022

Att utföra en överlåtelsebesiktning i samband med husförsäljning i Stockholm ger en trygghet för både säljaren och köparen. En förutsättning för en bra affär.

Vid husförsäljningar finns det mycket att tänka på, oavsett om du är säljare eller köpare. En förutsättning för att båda parterna ska bli nöjda är att man har insyn i vilka eventuella fel och brister som finns i huset. Det bästa är att anlita en objektiv besiktningsman för att bli klar över detta. Då får man svart på vitt angående husets status.

Besiktningsmannen bör vara utbildad och certifierad för uppdraget. Lämpligen är hans firma ansluten till branschorganisationen Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR). Till skillnad från en lekman så tittar han mycket efter det som inte syns. Ofta handlar det om röta på dolda ställen eller fukt och kanske mögel.

Att genomföra en överlåtelsebesiktning i Stockholm

Traditionellt sett är det köparen som beställer en överlåtelsebesiktning i Stockholm. Den genomförs innan köpekontraktet skrivs under. Dock finns det fördelar med att säljaren redan bestämt sig för att utföra en besiktning. Det blir en del av marknadsföringen att det redan har gjorts. Grunden är då lagd för en snabb försäljning.

Besiktningsmannen dokumenterar arbetet. Det innefattar en kort beskrivning av byggnaden och uppdraget. Han redogör för granskning av byggnadshandlingarna. Sen vidtar arbetet med visuell besiktning och eventuella mätningar av fukt och annat. Avslutningsvis gör han en riskanalys avseende de skador han hittat. Han kan också vara till hjälp med ytterligare teknisk utredning för att underlätta skador som behöver åtgärdas.

Passersystem i Göteborg med oändliga och flexibla möjligheter

17 maj 2022

Passersystem i Göteborg är inte bara bättre än systemet med nycklar i metall. Passersystem springer i cirklar runt metallnyckeln och ger så många fler val.

Förr i tiden var större företag och organisationer förpassade till huvudnyckelsystemet. Beroende på vilken tillgång till utrymmen en medarbetare skulle ha fick denna en nyckel som passade i ett begränsat antal lås. Medarbetarna med full access hade huvudnycklar som tog dem genom alla lås. Detta system hade sina stora begränsningar och var otroligt dyra.

Skulle en enda nyckel försvinna var man tvungen att byta ut hela låssystem, som redan från start var otroligt dyra att sätta in. Via ny teknik och digitaliserade passersystem har marknaden revolutionerats. Idag är nyckeln i det närmaste avskaffad i större sammanhang, och medarbetare får istället ett kort eller en magnetbricka att öppna med.

Passersystem på olika tider på dygnet

Något som ett passersystem kan erbjuda, som vanliga nycklar aldrig kunnat lösa, är tidsreglerad access. Städpersonal behöver exempelvis tillgång till alla lokaler. Men de behöver å andra sidan bara tillgång under en begränsad tid. Därför kan ett passersystem programmeras efter det.

Samma teknik kan användas för att ge tillfällig access till gäster. De får tillgång till ett begränsat område under en begränsad period. Skulle de sedan glömma att lämna tillbaka sitt kort eller bricka så fungerar dessa ändå inte när de väl lämnat området. De flesta av dessa kort måste dras genom eller tryckas mot en avläsare, men det finns även system som öppnar sig bara korten är i närheten.

Vikten av ett företagslarm i Stockholm

11 maj 2022

För den som driver verksamhet i Stockholm är det en självklarhet att installera ett företagslarm. Det besparar mycket frustration och sänker försäkringspremien.

För den som driver företag finns det mycket att tänka på. Det mesta är sådant som man tar med i beräkningarna när man planerar för att börja driva företag. Det finns dock en del faktorer som kan påverka oerhört mycket men som kanske inte är det första du tänker på. En sådan sak är oärliga människor som vill profitera på dig.

Något av den mest frustrerande som man kan råka ut för som företagsledare är att inte kunna prioritera arbetet och sina kunder. Så blir det oundvikligen om du får inbrott. Du måste lägga väldigt mycket tid och kraft på att reda ut situationen.

Installation av företagslarm i Stockholm besparar dig mycket besvär

Stockholm är en storstad där det finns gott om illegal verksamhet och inbrottsförsök hör till vardagen. Genom att installera ett företagslarm kan du bespara dig mycket arbete om någon skulle försöka slå till mot dina lokaler. Ett modernt företagslarm bör också vara kopplat till en larmcentral. Då kommer hjälpen snabbt på plats när något är på väg att hända.

Larmsystemet kan också synkroniseras med annat, såsom kameraövervakning och styrning av dörrar eller lampor. Lösningarna kan skräddarsys för just din verksamhet. Det kommer att bli säkrare på jobbet och tryggare för dina anställda. Risken för inbrott minskar när det finns synliga tecken på att larm är installerat. Och sist men inte minst blir försäkringspremien lägre. Läs mer om företagslarm på den här hemsidan: företagslarm-stockholm.se

Dags att byta kontorsinredning

11 apr 2022

Har kontoret sett likadant ut i alla år? Bara enstaka möbler utbytta. Då är det dags att uppdatera med ny kontorsinredning för en bättre arbetsmiljö.

Advokatbyrån andas gamla anor. Vilket är på gott och ont. De flesta äldre har gått i pension och de yngre har tagit över i ledningen och på kontoret. De har diskuterat länge att renovera och förnya kontorsmiljön. De äldre har motsatt sig, men nu är tiden inne. Det är dags att kliva in i en ny era.

Alla de anställda var eniga. De skulle be intresserade designföretag lägga fram förslag som de sedan kunde välja mellan. Nu när det enbart är yngre kvar skulle den processen få ta blott dryga veckan. En deadline sattes och det var bara att hålla tummarna att de skulle få många förslag.

Vinnande företag fick ta hand om kontorsinredning

De kom in många förslag. Flera av dem fokuserade endast på design medan andra lade tonvikten på ergonomiskt riktiga möbler. Men det finns ett företag som hade ett intressant helhetsperspektiv. De hade valt en modern kontorsinredning där både design och ergonomi tillgodosetts. Snyggt och funktionellt. Alla kände likadant och designföretaget bokades in för ett första möte.

Advokatbyråns personal kände redan första gången designföretaget kom att de klickade. De var lätta att prata med och det kändes som om båda parter hade samma vision. Förvandlingen skulle definitivt flytta advokatbyrån från dåtid till en ny tid på ett väldigt bra sätt. Ett sätt som skulle göra deras nuvarande och framtida kunder mer avslappnade och positiva till mods.

Gå en BAM-utbildning för en starkare arbetsgrupp

9 apr 2022

En BAM-utbildning utrustar både ledarskapet och alla medarbetare att tillsammans skapa en bättre arbetsmiljö på jobbet. Ta reda på vad en BAM-utbildning kan göra för just ert företag.

Att skapa ett så bra arbetsklimat som möjligt torde ligga i de allra flestas intresse, inte minst chefernas. När det kommer till arbetsmiljö finns det lagar som ska följas. Dessa är till för att stärka säkerheten på arbetsplatsen, men även för att förhindra eller förebygga exempelvis mobbning eller trakasserier. För att försäkra er arbetsplats om att ni har de rätta verktygen för att skapa det bästa arbetsklimatet rekommenderas att ni går en så kallad BAM-utbildning. Med en sådan skaffar ni er kunskap som hjälper er att värna om en bättre arbetsmiljö. Det är heller inte fel att ha en avslutad BAM-utbildning på sitt CV, särskilt inte om man är aspirerande chef.

Anpassad BAM-utbildning för olika företag

BAM är förkortning för “bättre arbetsmiljö” och kort och gott är det vad en sådan utbildning går ut på - att skapa ett bättre arbetsklimat på jobbet. Kurserna är mycket flexibla och ni kan välja mellan grundkursen som endast är en dag till längre och fördjupande kurser där man kan antingen repetera äldre kunskaper eller bygga på sin tidigare utbildning. Kurserna går också perfekt att anpassa till vilken typ av företag man är och hur stort företaget är. En annan fördel i vår digitala värld är att alla kurser finns som livestreamade eller färdiginspelade också, vilket innebär att man kan ta del av kursinnehållet i princip var som helst.

Lokalanpassning i Göteborg kan passa även ditt hem

30 mar 2022

När man hör talas om lokalanpassning i Göteborg går nog tankarna först till butikslokaler som får ny verksamhet, men det kan även röra sig om ditt eget hem.

Lokalanpassning innefattar egentligen alla sorters ombyggnationer av lokaler. Det kan handla om att du vill göra om ett rum i källaren till en tvättstuga eller kanske slå ut väggen till det utflugna barnets rum så att badrummet kan bli en egen liten spa-lounge.

Att göra en lokalanpassning är att skapa förändring och förnyelse åt lokaler i stort. Det kan vara hos privatpersoner som i exemplet ovan, eller en typ av butik som ska göras om till en annan typ av butik. Det kan även röra sig om offentliga lokaler eller andra sorters verksamheter som behöver anpassa sina lokaler för nya ändamål.

Lokalanpassning för alla sorters ändamål

I hemmet kan du ta hjälp av firmor som sysslar med lokalanpassning för en rad olika uppgifter. Dessa firmor har oftast en mängd strängar på sin lyra, eller snarare harpa. Därmed kan du anlita dem för alla förändringar du önskar se i ditt hem; allt från småsaker till en helrenovering av hela huset.

Dessa firmor är alltså inte begränsade till att bara göra anpassningar för nya verksamheter, utan tar in alla sorters uppdrag som involverar bygge i stort och smått. På så sätt kan man få gjort alla sina byggprojekt på en gång och kan förlita sig på den stora kompetens och yrkesskicklighet som de flesta av dessa firmor besitter.

Den nödvändiga säkerheten och säkerhetsföretag

13 mar 2022

Alla skulle säkert önska att säkerhet inte behövde vara en prioritet, men ingen kan undvika att förstå att den behövs. Ett säkerhetsföretag kan hjälpa till med planering och installation.

Ett företag och dess aktiviteter och kompetens är ett attraktivt mål för diverse personer och organisationer med ett alternativt sätt att se på egendom. Det gäller rent materiella ting som datorutrustning och annan teknisk utrustning, det gäller unik kompetens och det gäller faktiskt också personalens säkerhet.

Varierande problem kräver varierande lösningar, men säkerhet på ett företag börjar alltid med kontroll av vilka personer som vistas i lokalerna. Säkerhetssystem innehållande porttelefon, passerkort och kameraövervakning är nödvändigt för kontor, och ibland önskvärt även inom industrin. Graden av säkerhet överenskommer kunden och säkerhetsföretaget om gemensamt, och alla kombinationer av åtgärder går att ordna.

Skydd av immateriella tillgångar

Den rent fysiska säkerheten behöver förstås kombineras med säkerhet inom området IT. Här är vi inne på helt andra åtgärder och en annan typ av säkerhet. Affärshemligheter ska vara strikt begränsade till att användas av behörig personal inom företaget. Den expertis som behövs för att undvika intrång i känsliga system finns inte alltid hos varje enskilt företag.

Ett företag för alla specifika säkerhetsproblem? Ja, tack. Helhetslösningar är alltid att föredra. Ett säkerhetsföretag som känner till behoven och problemen på alla områden blir en pålitlig samarbetspartner som snabbt hittar nya lösningar. Hundraprocentig säkerhet är svår eller närmast omöjlig att uppnå, men inget hindrar att den nivån är ambitionen. Med rätt kunskap och rätt redskap kommer man långt. Läs mer om säkerhetsföretag på den här hemsidan: https://categoridata.se/

Välj ett kontorsgolv passande för verksamheten

13 mar 2022

Det kan vara svårt att välja nytt golv till kontoret. Man bör välja ett kontorsgolv med hållbarhet som också passar in tillsammans med resten av inredningen.

Att arbeta på kontor är det många som gör. Det finns kontor inom de allra flesta typer av verksamheter i dag, både stora sådana såväl som mindre. Och när det gäller golv till kontor så är det viktigt att man väljer ett golv som har rätt egenskaper samt passar bra ihop med resten av kontorets inredning. Kontorsgolv behöver också vara tåliga eftersom de blir utsatta för både det ena och det andra. Det är många människor som passerar över dessa golv dagligen, varje vecka, år ut och år in. Då behöver golven i kontorets lokaler vara tåliga och anpassade för just det.

Snyggt och praktiskt kontorsgolv

Kontorsgolv behöver också vara snygga och passa bra ihop med resten av all inredning som finns på kontoret. Har kontorslokalerna mörka väggar kan till exempel ett ljust golv passa bra och vice versa. Många väljer att lägga in ett golv på kontoret i form av en matta istället för ett hårt golv. Detta då det minskar ljudet av klapprande skor. Det är många som går över golvet och det ljud som våra skor ger ifrån sig kan vara störande, och därmed störa arbetsmiljön för de som arbetar. En mjuk matta som golv minskar även på andra ljud som kan störa, såsom prat och slammer med kaffemuggar, då det skapar ett ljuddämpande överlag.

A3-skrivare löser ett viktigt behov

12 mar 2022

Alla kan hamna i situationen då de behöver skriva ut papper i A3-storlek. Om du inte har en A3-skrivare i huset är det svårt att lösa problemet utan att resultatet blir långt från vad du önskar.

Du har säkert en skrivare på jobbet. Åtminstone om du jobbar på ett kontor. Du kanske till och med har en hemma. Det är inte ovanligt med tanke på hur många som i moderna tider arbetar hemifrån på en egen kontorsuppsättning. Om du tillhör den senare kategorin, kan din skrivare skriva ut i A3-format? Det är sällan man har en A3-skrivare hemma i sin egen bostad. Det brukar normalt vara en mindre skrivare som skriver ut vanliga A4-papper. Men då och då tenderar behovet av att skriva ut riktigt stora papper dyka upp. Då önskar du att du hade tillgång till en A3-skrivare. Annars blir det en tuff uppgift att knäcka.

A3-skrivare med bra resultat

Om du inte har en A3-skrivare men måste skriva ut papper i den storleken får du vara lite kreativ. Du skulle kunna anpassa dina motiv, skriva ut ett gäng A4-papper och klippa och klistra till dem så att de får formen av ett A3-papper. Men du förstår säkert själv när du läser det att det inte är en bra lösning. Det kommer krävas enormt mycket pilligt arbete och ändå kommer det att se förskräckligt ut. Se istället till att din chef införskaffar en A3-skrivare för att möta behovet. Eller gå till biblioteket och se om de kan hjälpa dig.

Ett företagslarm är en god investering

27 feb 2022

Om du investerar i ett företagslarm kommer du kunna sova bättre om nätterna. När potentiella tjuvar är ute om nätterna kan det vara svårt att sova gott om du inte har ett företagslarm.

Det är lätt att få ett företagslarm installerat. Marknaden har många alternativ att välja bland så du kommer bara behöva bestämma dig för vilket slags larm du vill ha. Om du installerar ett företagslarm kommer det finnas flera fördelar utöver att du slipper otrevliga inbrott. Genom att du själv tagit initiativet till att förhindra att någon obehörig ska kunna ta sig in kan du bli beviljad en lägre försäkringspremie. Det är säkert ett välkommet inslag i vardagens slit och vedermödor för att driva runt ditt företag. Ett smidigt och pålitligt företagslarm kan vara en del i ett större mer heltäckande inbrottsskydd för ditt företag.

Ett företagslarm kan skapa en tryggare arbetsplats

För att du och alla dina fantastiska medarbetare ska kunna känna er trygga på ert jobb är det viktigt att du vidtar säkerhetsåtgärder. Utöver larm finns det andra små och säkra saker du kan göra. Har du till exempel en byggarbetsplats kan det vara skönt om det även finns lite bevakning att tillgå. Inbrott ökar överallt och en byggarbetsplats är inte undantagen från dessa intrång. Du kan även lägga till kamerabevakning och vara uppkopplad till en larmcentral. Då kommer det snabbt folk till platsen när larmet går och det blir lätt att gripa förövaren eller förövarna. Kanske är det en hel liga som är igång. Det vet man aldrig.

Gör er företagsflytt lite enklare och ta hjälp av en flyttfirma i Stockholm

3 feb 2022

En företagsflytt kan vara påfrestande och stjäla viktig tid och arbetskraft. Om ditt företag ska genomföra en företagsflytt – ta hjälp av en flyttfirma i Stockholm för att förenkla.

Om ditt företag står inför en flytt och du har börjat fundera kring hur ni ska gå tillväga har det säkerligen slagit dig hur mycket det kommer att vara att ordna med. Kanske finns det en oro för hur mycket viktig tid som kommer att gå åt till att flytta och hur mycket arbetskraft du ska behöva avvara från de ordinarie arbetsuppgifterna till flytten.

Dina medarbetare kan även de känna en stress inför hur de ska kunna hantera flytt och viktigt arbete på samma gång. För att inte riskera att halka efter eller behöva pausa ert arbete mer än nödvändigt, och samtidigt lindra stressen, kan ni ta kontakt med en flyttfirma som kan hjälpa till med en företagsflytt i Stockholm.

Få hjälp med företagsflytten av personer med erfarenhet och vana

Du och dina medarbetare är säkerligen mycket kompetenta, effektiva och vana när det kommer till det som företaget sysslar med. En flytt däremot kanske ni inte har lika mycket erfarenhet av och kan därför inte få till lika effektivt och smidigt. Därför kan det vara bra att kontakta en flyttfirma som vet hur man metodiskt genomför en företagsflytt. Om ni överlåter flytten till personer som är proffs på just det så kan ni lugnt fortsätta lägga er tid, energi och tankekraft på det som just ni är bäst på.

Behov av hänvisningsskylt

26 jan 2022

Det finns flera anledningar till att behöva skyltar. Vid olika evenemang är det viktigt att besökarna vet vart de ska ta vägen. En hänvisningsskylt gör det lättare och förhindrar kaos.

En mässa som skulle pågå under lång tid hade redan från början lockat massor av besökare. Något som de flesta i byn var glada över. Det fanns dock en man som inte var lika överväldigad. En bonde som hade fått alltför många oönskade besökare i form av personer som kört vilse men också de som fått för sig att tälta på hans ägor.

Han hade kontaktat dem flera gånger då han menade att det var störande inte bara för honom utan även för djuren på gården, som blev stressade.

Hänvisningsskylt blev räddningen

De diskuterade problemet på kommunkontoret då något måste göras. En smart kille på vaktmästeriet var den som till slut hittade lösningen. En hänvisningsskylt. Eller egentligen flera stycken. Skyltarna skulle visa vägen så att besökarna inte behövde köra vilse och hamna på mannens gård.

En annan skylt kunde hänvisa till den camping som låg långt därifrån. Det skulle lugna både mannen och djuren, trodde han.

Briljant lösning tyckte de andra och kontaktade en entreprenör som skulle få i uppgift att göra skyltarna för ändamålet.

Kommunkontoret insåg ganska snart efter att hänvisningskyltarna kommit upp att det blev tyst från mannens sida. De skickade ut två representanter för att se hur han hade det. När de körde in på gården möttes de av en glad man som genast bjöd in dem på kaffe med dopp.

Njut av ett rent kontor med kontorsstädning i Göteborg

4 jan 2022

Hur får man de bästa förutsättningarna inför en lång jobbdag på kontoret? Såklart samma dag som man väntar kontorsstädning i Göteborg. Den nystädade känslan fyller upp ens energi.

Att slå upp dörrarna till kontoret och mötas av ett kliniskt rent kontor, det är härligt det. Det är precis så man vill ha det varenda dag. Även fast det kanske hade varit lite för mycket. Men en gång i veckan, eller varannan vecka kan man unna sig det. Det är inte alltid så lätt att själv ha tid för det. Dessutom kanske man inte vill lägga sin lediga tid eller sin arbetstid på det. Som tur är är det en win-win situation, då kontorsstädning i Göteborg gärna gör det åt dig. De gillar städning och hjälper gärna till och ser till att ditt kontor är rent. Allt du behöver göra är att anlita dem.

Hur funkar kontorsstädning

Det är väldigt enkelt att ha hjälp med kontorsstädningen. De kommer och städar på ditt kontor, de har med sig sina egna medel och redskap. För att inte vara i vägen för varandra kanske de passar på när du har möte eller är ute på lunch. Tänk vilken lyx att få komma tillbaka till ett kliniskt rent kontor. Är det dessutom mitt på dagen så höjs energin till att fortsätta dagen med städningen. Det är alltid trevligare när det är rent och städat omkring en. Så kontakta en städfirma i Göteborg och låt dem ta hand om ditt kontor.

Kontoret du vill ha med lokalanpassning i Stockholm

25 dec 2021

Att hitta rätt lokal i Stockholm kan vara något av en utmaning. Där alla vill ha lokal blir det svårt med platsen ibland. En lokalanpassning i Stockholm gör ett utrymme som du vill ha.

Alla arbetsplatser är inte skapta lika och tur är väl det. Om alla önskade exakt samma sak vore världen både mer besvärlig och tråkigare. När det handlar om lokaler är inget annorlunda. Du kan hitta en plats som ligger exakt där du vill ha den men den passar fortfarande inte verksamheten.

Vad gör man i denna lite besvärliga situation? Suckar och letar vidare? Risken finns att du inte hittar något någonsin om du inte sänker dina krav. Men - du kan också låta bygga om lokalen, med hyresvärdens goda minne.

Bättre miljö med lokalanpassning

Som hyresvärd kan du hamna i många sådana situationer. Din potentiella hyresgäst är entusiastisk och vill flytta in men en lokal med två jätterum är inte lämplig för tio anställda som behöver arbetsro. Om viljan finns från båda parter löser ni detta rätt enkelt med lokalanpassning. Ljuddämpning, flera mindre rum, sätta in kök - inget är omöjligt.

När man har vilja och engagemang blir allting lättare. Anlita en firma som har koll på detta med att bygga om lokaler. Att anpassa lokaler drar med sig en lång svans ibland av ventilation, el och ljus, men det kan det vara värt. Du som hyresgäst och du som hyresvärd kan gemensamt arbeta fram ett rimligt koncept som alla blir nöjda med.

← Äldre inlägg

Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.