Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.

Kundens nytta i fokus

Lediga Lokaler

Sida 2

Behöver du undertak på kontoret?

30 dec 2019

Visste du att ett undertak på ditt kontor kan vara avgörande för om kontorspersonalen trivs på jobbet? Som arbetsgivare har man alltid ansvaret att ge alla de förutsättningar som personalen behöver för att kunna utföra ett så bra jobb som det är möjligt. Till det hör att det inte är stimmigt med oljud, utan att det är så tyst på kontoret att alla kan koncentrera sig på det som de ska göra.

Har man trots det valt en lokal för företaget som råkar ha väggar och tak som gör att ljudet ekar inne på kontoret, så kan man ändå åtgärda problemet. Det man kan göra, är att bygga med isolerskivor som absorberar ljudet. Och de isolerskivorna kan man installera både på undertak och väggar.

Så hittar man entreprenörer till undertak

Känner man inte till någon entreprenör eller leverantör av undertak som kan isolera ljud, kan man alltid googla "undertak Stockholm" till exempel. När man sedan har fått några förslag av Google, så kan man ta kontakt och fråga om offert och referenser, så att man har möjlighet att få tag i den som är bäst på jobbet. Oftast har de hantverkare som är duktiga på att kunna få upp isolerskivor som absorberar oljud och ser till så att oljudet på kontoret dämpas betydligt. Alla kan få en bättre upplevelse på kontoret och känna att de lättare kan koncentrera sig på sina uppgifter.

Isolerskivor med hål i – gör susen

Det som absorberar ljud är skivor med hål. De gör ungefär samma sak som äggkartonger. Om man skulle kunna ta äggkartonger och spika upp dem på väggarna, skulle man få samma effekt; ljudet skulle basorberas. Ljud är ju ljudvågor som transplanteras genom luften. Om ljudvågorna möter en konstruktion som äggkartongerna har, så studsar inte ljudvågorna utan cirklar runt i äggformen. På liknande sätt är det med skivor som har hål i sig. Ljudvågorna som träffar skivorna med hål i, studsar inte tillbaka, utan tränger in i hålen och rullar runt i dem i stället. På så vis kan dessa skivor dämpa ljud.

Räcker inte bara isolera väggar

Det räcker sällan att bara isolera väggar, man måste även isolera taket där kontoret är. Ljudet kan studsa på vad som helst, även ett tak. Om man då ser till att bygga med ljudabsorberande skivor så minskar man effektivt oljudet som kan ske på en arbetsplats. En duktig leverantör och entrerprenör kan åtgärda sådant med rätt slags isolerskivor.

Är det kallt på kontoret i Göteborg?

30 okt 2019

En del upplever kontor som är iskalla. Hela personalen sitter vid sina datorer och kan knappt arbeta för att de sitter och huttrar därför att lokalen är för kall. Eller så förekommer det omvända; att personalen sitter som i en bastu och kan inte koncentrera sig på sina uppgifter därför att hettan inne på kontoret är för hög och luften står stilla. I båda fallen behöver man anpassa värme och svalka efter parametrar som är optimala för att personalen ska kunna arbeta effektivt.

För att en VVS-montör ska kunna åstadkomma det, krävs det att hon, eller han går igneom värmesystemter som reglerar värmen. Samtidigt kan det vara skäl under vintern att kontrollera så att uppvärmningen inte har någon obalans i hydrauliken, att radiatorerna inte har luftbubblor som förhindrar varmvatten att värma dem som de ska.

Låt en VVS-montör göra en värmejustering

Det är viktigt att en VVS-montör går igenom det värmesystem som man har i kontoret. Om elementen, eller air-condition inte fungerar som den ska kan man antingen behöva byta ut hela värmesystemet eller så kan man värmeinjustera den på plats. Då är det som om man satte stopp för värmen, gjorde en felsökning och åtgärdade det och sedan satte på värmen på nytt. På så sätt kan man få igång ett väl fungerande värmesystem som inte krånglar och som värmer personal och eventuella kunder som kommer till kontoret.

Alla kontor mår bra av air-condition

En air-condition är en otroligt energisnål och miljövänlig form för att värma upp ett kontor. Särskilt som ingen är där på kvällar och helger. Då behöver man inte hålla lokalerna varma. Istället kan de ha den temperatur som den har och sedan värmer man lokalerna när personalen är på plast. På så sätt använder man uppvärmningsenergi endast när personalen arbetar i lokalerna.

Man kan anlita en sådan i Göteborg

Man kan anlita en duktig VVS-montör som kan allt som värmeinjustering i Göteborg som heter Canmera Comfort AB och arbetar i hela Göteborg, så behöver man en duktig VVS-montör som kan göra alla slags värmeinjusteringar så kan man ta kontakt med Canmera Comfort AB så kommer de ut och undersöker lokalen och särskilt ser över det värmesystem som man tycker inte fungerar. De gör då en felsökning och justerar värmen så att den ska fungera i fortsättningen. De kan dessutom ge goda råd om man skulle behöva byta värmesystem och vad som passar just era behov och den lokal som man huserar i.

När du behöver kontorsmöbler i Stockholm

10 okt 2019

Det är viktigt med en hög kvalitet på de kontorsmöbler i Stockholm som man har på kontoret. Sitter man stilla i en skrivbordsstol som man inte kan luta sig mot och som ger stadga för ryggen kan man till sist bli alldeles krokryggig. Det kan resultera att man ständigt och jämt går med krokig rygg. På samma sätt kan ett skrivbord som man inte kan höja eller sänka, ge skador på ryggen.

Ergonomi, så kallas den princip när man tillverkar möbler och hjälpmedel som är anpassade efter hur våra kroppar ser ut och hur de fungerar. Det är inte våra kroppar som ska anpassa sig efter kontoren, möblerna eller datorerna – tvärtom. Många som arbetar på kontor, eller på andra arbetsplatser, är omedvetna om hur de gör när de använder de olika redskapen. Det kan en ergonom däremot göra. Låter man en sådan komma och göra inspektioner på ens arbetsplats, kan ergonomen upptäcka saker som medarbetarna gör och komma med bra förslag på förbättringar så att man undviker permanenta skador. Det är ju inte meningen att jobbet ska göra en sjuk eller skadad.

Viktigt med tillräckligt ljus

Det är viktigt att lokalerna där man sitter, är tillräckligt ljusa. Annars anstränger man ögonen och det alldeles i onödan då man kan åtgärda det och se till så att fönster och lampor gör det tillräckligt ljust i lokalerna där man vistas. Finns det inte tillräckliga fönster som släpper in ljuset, kan man med lampor åstadkomma liknande ljus som dagsljus gör. Det finns sådana lampor som efterliknar dagsljus.

Viktigt med lugn och ro

Man kan även bygga in ljuddämpande material som gör att de som arbetar med arbeten som kräver stort fokus och koncentration, kan få det. Man kan till exempel klä väggarna med material som tar bort eko som kan uppstå av ljud. Man kan även skärma av de olika skrivborden så att var och en får en liten vrå där de kan arbeta i fred. Man måste inte alltid se all som arbetar. Ibland kan man arbeta bättre i ett eget kontorsrum. Man kan skilja av med bokhyllor om det inte finns tillräckligt med väggar i kontoret.

Man kan behöva bekväma möbler

Forskarna pratar ofta om att man behöver en liten paus och att den lilla sömnpausen kan göra så att man lever längre. Därför kan det vara bra om personalen kan ta sig en liten tupplur under sina pauser när de arbetar. Vem vet, kanske vi till sist blir 100 år allihop?

Persienner på arbetsplatsen viktigt

10 jul 2019

Till och med Arbetsmiljöverket har bestämmelser för man ska anpassa inomhusmiljön för alla arbetsgivare som har personal som arbetar på företaget, organisationen eller myndigheten. Det är alltså mycket viktigt att lokalen där folk arbetar har en bra inomhusmiljö. Här finns regler för hur ljudet, ljuset, temperaturen och ventileringen bör vara. En bra arbetsplats ska vara tillräckligt ljus, ha tillräcklig ventilering, ha en bra inomhusluft och vara byggd så att den är anpassad för dem som arbetar där.

Så bör en arbetsplats vara

Det är viktigt att kontoret och arbetsplatsen är så bra att de anställda kan röra sig någorlunda fritt. Arbetar de med något skrivbordsarbete så bör de ha bra skrivbord som är utformade för att man ska sitta eller stå längre tid (hela dagarna). Skrivbordsstolar ska även de vara utformade så att man står ut med att sitta hela dagarna. Det bör finnas plats för vila, kanske en soffa eller flera. 

Belysning

Det måste finnas tillräcklig belysning på en arbetsplats. Den får inte vara för mörk och vara upplyst så att de som arbetar där inte behöver anstränga sina ögon för att kunna se vad de arbetar med. Det vanligaste är att det finns ljusrör i taket, som brukar ge tillräcklig belysning.

Fönster

Det bör finnas något slags ljusinsläpp genom fönster, så att personalen inte behöver arbeta i en "bunker", en lokal utan fönster. Dessutom om fönster vätter ut mot till exempel söder, som gör att solen skiner rakt in genom dem, bör de ha tillräckligt solskydd, till exempel persienner eller markiser.

Ventilering

Det måste finnas bra ventilering. Eftersom de som arbetar heltid ska finnas på plats hela dagarna är det viktigt att ventileringen fungerar så att personalen får syrerik luft och inte behöver bli sjuka av dålig luft. Ventileringen är mycket viktig att den fungerar så att de som arbetar ine behöver svimma eller bli sjuka av för dålig ventilering.

Städning

Lokalen bör städas regelbundet. Vi människor ger ju ifrån oss partiklar som till sist bildar damm. Särskilt om det finns datorer i lokalen, bildas det snabbt damm, som de flesta elektroniska saker ger ifrån sig.

Färger

Även färgerna på en arbetsplats är viktiga. Här är det bra om arbetsplatsen har en genomtänkt färgsättning, inte för mörkt, eller för färgglatt så att man snabbt blir trött. För arbetsgivare är det viktigt att tänka på hur lokalen är färgsatt för att personalen ska kunna prestera så bra som möjligt.

När du behöver kontorsstädning i Solna

20 maj 2019

De som har lokaler eller kontor i Solna, bör se till så att den är så städad som det bara går. Att kunna visa upp en fin, städad lokal som är skinande blank och ren är mycket viktigt för att de egna kunderna ska få förtroende för företaget. Tänk dig själv in i situationen att du funderar på att anlita ett företags tjänster, och går till deras kontor för att besöka dem. Skulle du få förtroende för ett företag vars kontor är jättesmutsigt, rörigt och slitet? Troligen inte. Då är det bättre att anlita en städfirma för kontorsstädning i Solna än att ha ett smutsigt sådant.

Förtroende viktigt för att få kunder

Kan ett rent kontor verkligen spela så stor roll? Ska man få förtroende från en kund, så är det många saker som är viktiga. Beroende på vad det är som kunden ska anförtro företaget, allt från tjänster som städning – vem litar på att ett företag som inte själv har ett städat kontor, kan städa andras – till kapitalinvestering – vem litar på en kapitalförvaltare har ordning på ens pengar, som inte ens har ordning på sina egna papper? Så vad det än är som du erbjuder dina kunder, är det mycket viktigt att alltid kunna visa upp ett städat kontor. De flesta kunder tänker att ett kontor säger mycket om hur företaget arbetar. Den som är ordningssam har ordning på sina papper, på sin ekonomi, på sin bokföring, på sina uppdrag och även på sina kunder. Ett ordningssamt företag är mer pålitligt än ett som är slarvigt.

Rent och städat kontor viktigt för personalen

Även för alla som arbetar på kontoret är det viktigt att ha ett städat kontor. Enligt lagen, har en arbetsgivare ansvar för sin personal och ska erbjuda en bra arbetsmiljö. Till den goda arbetsmiljön hör tillräcklig belysning, bra ventilering, ren omgivning, ergonomiska möbler (om man sitter stilla på kontoret) och mycket annat som är viktigt. Om man inte själv är duktig på kontorsstädning kan man anlita en städfirma som är det. Då kan man börja med att googla "kontorsstädning Solna" för att hitta en städfirma som kan städa kontor i Solna. Har du googlat "kontorsstädning Solna" bör du få flera förslag på sådana och kan ta kontakt med en städfirma som har skrivit på sin hemsida att de till exempel erbjuder kontorsstädning i Solna. Ta då kontakt och fråga dem om offert och referenser. Sedan kan du jämföra offerter och referenser från olika städfirmor.

Pressa priset på takläggningen

17 feb 2019

Har du fått in en offert från en takläggatakläggarere, gällande att lägga om ditt tak, som du tycker är för hög? Nöj dig inte med priset utan gör vad du kan för att pressa priset på takläggningen.

  • Ta in offerter från andra städer

Det är lätt att bli hemmablind. Bor du exempelvis i Västerås är chansen stor att du kontaktar ett par takläggare i denna stad. Men är du inte nöjd med offerterna du får in så begär in offert från andra städer. Det är inte oväntat att företag i Stockholm är beredda att åka till Västerås för att utföra ett jobb som förväntas ta en vecka.

Kanske pågår flera stora byggprojekt i Västerås precis när du vill ha in offerter varpå det är få som svarar och de som gör detta väljer att lägga priset relativt högt. Genom att även ta in från andra städer skapas ett helt annat underlag.

  • Material

Har du tänkt att ha tegeltak kan du köpa teglet på andrahandsmarknaden. Det kräver visserligen att du synar varje panna men priset kan vara långt under vad det kostar att köpa helt nytt tegel. Dessutom kommer det skilja i pris beroende hur mycket arbete som behöver läggas ner av den takläggare som ska göra jobbet. Fråga exempelvis vad det skulle kosta med plåttak istället för tegel osv. Kanske finns det en del att spara på att välja ett billigare material.

  • Se över finansieringen

Ska hela taket bytas är det ett stort arbete som därmed även kommer kosta en större summa. Har du inte detta kontant kommer ett lån behöva tecknas. Även här är det viktigt att jämföra. En del väljer att jämföra offerter extremt noga från de olika takläggare som lämnat in offerter. Men när det sedan kommer till finansieringen är man inte alls lika noga utan kontaktar bara sin bank och tecknar lånet. Genom att även här ta in offerter går det att få ner totalkostnaden rejält för takrenoveringen. Det räcker med en skillnad på 1 - 2 % på räntan för att det ska bli tusenlappar billigare.

  • Lägg taket själv

Det billigaste alternativet är att lägga taket själv. Du undviker då hela arbetskostnaden som uppstår när hantverkare gör jobbet. Men för de allra flesta är detta inte ett rimligt alternativ. För att kunna lägga taket säkert och stabilt krävs det god kunskap inom området. Dessutom finns en stor fördel att anlita takläggare utifrån att man får garanti. Här är en firma med goda rekommendationer: takläggarenvästerås.se

  • Planera ROT

Eftersom rotavdraget är på 50 000 kr per år kan man även här behöva planera lite. Är det ett mycket stort projekt kanske arbetskostnaden uppgår till 120 000 kr vilket innebär att inte 50% av kostnaden kan dras av eftersom rot bara är på 50 000 kr. I detta fall kan man försöka dela upp ombyggnationen i två etapper och be om faktura för dessa två på var sin sida av årsskiftet.

Är din hiss säker?

3 feb 2019

Exakt vad man gör undehiss. foajér en hisservice varierar naturligtvis. Det är en tjänst som ofta anlitas av fastighetsägare av flerbostadshus. Som fastighetsägare har man en rad olika ansvarsområden att se över. Högt upp på listan står givetvis säkerheten, en faktor som sträcker sig över ett antal olika områden.

Hissen är en viktig punkt, där säkerheten är avgörande. Att man utför regelbunden hisservice är kritiskt, inte minst om det är en gammal hiss. I många äldre fastigheter i exempelvis Stockholm och Göteborg (dock kanske särskilt många i Stockholm), saknas säkerhetsutrustning som man idag tar för given. Gällande dessa hissar är det särskilt viktigt att säkerheten ses över med jämna mellanrum. Komponenterna slits, och utan service kommer någon del att så småningom slitas till bristningsgränsen. Det här kan, i värsta fall, föra med sig ödesdigra konsekvenser.

Att hisservice är viktigt, det vet vi. Men vad är det egentligen exakt man gör? Och finns det något man kan göra själv? Vi rekommenderar att du anlitar en proffesionell yrkesutövare som hisservicestockholm.nu

Fastighetsägaren har totalt ansvar

Fastighetsägaren har totalt ansvar för att hissarna är säkra att färdas i. En årlig besiktning som genomförs, är inget som frigör en från det ansvaret. Att hisservice sköts på ett bra sätt är även det fastighetsägarens ansvar. Skulle den börja krångla, ska man se till att den stängs av. Om inte, faller ansvaret även där på fastighetsägare, om en olycka skulle ske.

Entreprenörens ansvar

Som fastighetsägare kan det kännas lätt att ge bort alla uppgifter till en entreprenör. I praktiken är det förvissa det man gör, men man kan aldrig avsäga sig totalansvaret. Ett avtal kan skrivas med entreprenören om att ansvara inför fastighetsägare om att hisservice sköts enligt aktuella riktlinjer och bestämmelser. Det här kan inkludera att de även ansvarar för att föra journal, kalla till årlig besiktning och att olyckstillbud rapporteras. Viktigt är givetvis att man väljer ett företag som kan leva upp till detta. I större städer (Göteborg och Stockholm, till exempel) har man många aktörer att välja mellan. På mindre orter kan man behöva förlita sig på en eller ett fåtal som arbetar i området.

Årliga besiktningar

Vid årliga besiktningar behöver det finnas en besiktningsman som kontrollerar att hissen fungerar på ett bra sätt. Nuförtiden skall nämnda besiktningsman även kontrollera att den har fått löpande hisservice. Detta görs med hjälp av journaler som entreprenören har fört under året. Skulle en allvarlig säkerhetsbrist uppstå är det viktigt att hissen stängs av. Samma gäller även med mindre allvarliga fel – om de upprepas.

Hisservice kan löna sig

För många fastighetsägare i Stockholm och Göteborg, och andra större städer, är en hiss ett måste. Om en hiss krånglar ofta kan det skapa ett stort missnöje bland gästerna. Till exempel för familjer med barnvagn som bor högt upp. Många räknar helt enkelt med hissen och att den fungerar – gör den inte det, kan det skapa stor frustration.

Är din lokal svår att hyra ut?

17 okt 2018

Bra lokaler växer definitivt inte på träd. De flesta söker antingen större lokaler att använda som rena lager, eller också mindre som i sin tur används för den huvudsakliga sysselsättningen. Tänk exempelvis en plåtslagare som är i behov av en ny lokal; han behöver utrymme för alla plåt, han behöver utrymme för alla verktyg och han kommer samtidigt att behöva ha någonstans att ställa maskiner.

Det innebär att ytan kanske inte behöver vara extremt stor, men den måste ändå vara större än genomsnittet. Det talande är att han i lokalen även måste kunna utföra stora delar av sitt arbete. Det gör att du som uthyrare också måste se till att lokalen i fråga är i gott skick.

Många tänker fel här och det är därför som man misslyckas med att hyra ut. Har du isolering så att verksamheten klarar en vinter? Finns det god ventilation? Hur ser golven ut? Det senare kan vara avgörande och här kan man med fördel ta kontakt med en golvläggare. Idag finns ett golv - ett massagolv - som klarar av alla möjliga och tänkbara krav från den som hyr en lokal kan tänkas ha.

Det klarar hårt tryck, det klarar rena smällar, det saknar fogar (det läggs flytande) och det är samtidigt ett golv som står emot kemikalier, som är lättstädat och som dessutom är snyggt. Det senare kan förklaras av att ett massagolv kan väljas i hur många olika färger som helst. Vi skulle definitivt ta kontakt med en golvläggare som t ex http://www.golvläggarestockholm.net, om vi vore en fastighetsägare i Stockholm som finner svårigheter i att få lokal uthyrd.

Tiderna förändras - till vad ska lokalen användas?

Större industrier flyr Sverige. Det är ett välkänt faktum och för en ägare av en industrilokal så kan detta innebära en katastrof. De givna hyresintäkterna - fina sådana! - uteblir och så står man där med en lokal som dels är tom och som dels också är relativt dyr att värma upp.

Det finns andra alternativ. Dessa lokaler har yta, de har takhöjd och det har ofta andra egenskaper - isolering, ventilation, uppvärmning - för att möta andra utmaningar. Många väljer idag att lägga in sportgolv, stycka upp lokalen och hyra ut denna i mindre delar. En del kan bli ett gym, en annan kan förvandlas till en lokal för klättring medan en tredje del utgör en perfekt yta för padeltennis.

Din lokal kanske passar för Padel?

Det senare är en sport som kommer stort och som verkligen kräver rätt typ av lokal. Det som är talande är inte golvet - där lägger en golvläggare ett speciellt golv på en gjuten platta. Det handlar om taket. Den lägsta höjden måste vara sex meter. Det gör att många lokaler faller bort och att de rena industrilokalerna ofta är de enda som fungerar.

Vi skulle definitivt rikta in oss på den målgruppen - den aktiva och idrottande - om vi hade svårighet att hyra ut en större lokal. Industrierna kommer kanske inte tillbaka, men det finns andra som har visioner om vad dylika lokaler kan användas för.

Så gör du om du har en ledig lokal till salu

29 aug 2018

Ska du sälja en ledig lokal? Det är ju som du ju väldigt väl vet vid det här laget, mycket olönsamt att ha lediga lokaler som står tomma. Det är aldrig bra. Som fastighetsägare får man ju in på sina lokaler bara när de är uthyrda eller sålda. När det kommer till priserna i Stockholm, är det stora, höga och omfattande priser som gäller. Att få en lokal såld i Stockholm innebär som alltid en bra slant till den egna rörelsen. Så har man en tom lokal gäller det så snabbt som möjligt att få den såld. En lokal som länge har stått tom och inte lyckats bli sld, innebär ofta en negativ spiral. 

Vi agerar som en och samma flock

Får de hugade spekulanterna veta hur länge den har stått osåld, blir det ännu svårare att få den såld. Vi människor är ju flockdjur och gör som andra gör. Ser vi någon som agerar på ett visst sätt gör vi likadant. Är det svårt att få en lokal såld, blir andra människor misstänksamma och antar alltid det värsta, att det är något fel på lokalen. Trots att det inte finns fog för misstänksamheten.

Har man en lokal som är svår att sälja är det bättre att lägga den på en mäklare som snabbt som ögat får den såld. En duktig mäklare är ofta skillnaden mellan en snabb affär, en bra affär eller en misslyckad affär. Vill man bringa en bostadsaffär till en lyckad affär gäller det att ta kontakt med bästa möjliga mäklare.

Duktiga mäklare innebär skillnaden på lyckad eller misslyckad affär

Varför är en mäklare skillnaden på en god eller dålig affär? En mäklare bör ju göra allt som står i dens makt att få en lokal såld eller ej. På samma sätt som när du driver en affär och vill få dina varor sålda och anlitar någon som gör PR för varan, gör en mäklare PR för din lokal som du vill få såld. Sedan finns det duktiga mäklare och de som inte är det, på samma sätt som det finns duktiga PR-byråer och de som inte är det.

På samma sätt som PR-byrån får i princip vilken vara som helst såld bara genom att annonsera om varan på rätt sätt, fånga människors uppmärksamhet, betona varans förträfflighet och förmå människor att skrida till handling och köpa den, kan en mäklare få kunder att slå till och köpa en lokal. Läs mer här om en sådan duktig mäklare på Östermalm.

Så öppnar man en ny yogastudio

9 aug 2018

Du har väl märkt att det är allt mer populärt att gå på olika aktiviteter som håller oss friska och alerta? Vi spenderar alltmer på olika träningsformer. Går man ut en vanliga kväll, vart som helst egentligen, stöter man ofta på hela horder av folk som är ute och joggar. Det är positivt när vi ser människor i olika åldrar, stora, smala, tjocka och mulliga som har tagit på sig löparskorna och ger sig ut och joggar.

Våra 70-åringar har bättre kondition

Det är inte bara sportfånarna som har ensamrätt att hålla sig i form, vilket är mycket positivt. Hälsoforskarna har konstaterat att våra åldringar som är kring 70-års åldern har en mycket bättre kondition än vad 70-åringarna hade för 50 år sedan. Vi ser en trend som har kommit för att stanna; att man håller sig i god form under längre tid i livet. Inte så konstigt att vi lever allt längre. Forskarna har ju dessutom konstaterat att regelbunden träning föryngrar våra kroppar. Så om du inte har hittat din träningsform, se till att hitta det sätt som du gillar att röra dig på.

Lönsamt att starta till exempel yoga-grupper

Gillar man yoga och kan det – och kan man det inte själv kan man alltid anlita någon som kan det – är det mycket lönsamt att starta en yoga-studio. Just yoga, innebär ingen dyr investering. Det räcker med ett bra golv, en spegel på väggen och en bra musikutrustning. Dessutom kan du använda exakt samma lokal att öppna dansgrupper för olika åldrar. Du anlitar danslärare och yogalärare. Förhoppningsvis hittar du några sådana som kan både och. Sedan tar du 1.500 per person för en termin och du har ruljansen igång.

Viktigt att tänka på när man startar Yoga-studio

Här är det mycket viktigt att välja ett golv som är miljövänligt, giftfritt och tillräckligt mjukt eftersom deltagarna befinner sig stort sett på golvet hela tiden. I yoga ligger man på golvet och sträcker på kroppen i liggande läge och andas nära golvet just därför. Även om var och en av dem ahr en yoga-matta är det ändå viktigt att golvet är så giftfritt det bara går. Det får inte heller samla på sig damm och annan smuts. Helst bör det vara lätt att rengöra. Här kan vi rekommendera golv som heter Herculan MF Blue 9+2 som är utmärkt just för golv där man sitter och ligger på golvet. Läs mer om olika sportgolv på: http://www.sportgolv.biz.

Många hemligheter att skydda på kontor

31 maj 2018

Har man ett kontor, en affär eller någon företagsverksamhet som man helt enkelt inte vill att tjuvar ska kunna ta sig in i, även om det inte finns mer värdefulla saker där än på vilket annat kontor som helst, vill man ändå inte ha oinbjudna gäster. Alla kontor har datorer, som skulle kunna vara det enda en tjuv skulle kunna sälja någorlunda snabbt på hälerimarknaden, liksom skrivare, skärmar och kringutrustning till datorerna, vill man ändå skydda det man har i datorerna. Det gäller att kunna låsa in all information som man vill skydda.

Snyggt kontor är bästa marknadsföringen

Att ha ett snyggt kontor att visa upp är helt enkelt bland den bästa marknadsföringen om det är så att man regelbundet bjuder in sina kunder dit. När det kommer till inredning av kontor gäller det att kunna sända olika signaler som talar om vad det är för kvalitet på det egna företaget. Och ditt företag är väl bland det bästa man överhuvudtaget kan driva, eller hur? Det gäller att anlita rätt inredare som kan inreda med den image som man vill att ens kunder ska uppfatta när de kommer in; stramt och klassiskt för den som vill utstråla tillit och förtroende? Färggrannt och kreativt för den som vill tala om att det är ett innovativt företag i framkanten av en teknologisk utveckling? Är man en redovisningsbyrå gäller det att visa att här har man ordning och reda, man inreder helt enkelt i sobra, diskreta färger.

Även medarbetarna ska trivas på kontoret

Och de flesta kontor är inte bara till för kunderna, även de egna medarbetarna måste ju kunna trivas. För deras skull är det viktigt med bra ventilation, utmärkt belysning, syregivande växter, kaffe till fikat och så vidare, och så vidare.

Så hur kan man skydda det egna kontoret? Ibland är en stängd och larmad dörr inte tillräckligt, särskilt inte om kontoret ligger i centrum där det kanske förekommer stölder, inbrott och där området är stökigt på andra sätt. I centrum kan särskilt butiker vara inbrottsbenägna. Har man lager med stöldbegärliga varor kan man mycket väl behöva ett galler som hindrar tjuvarna. Det finns galler som gör att kunderna fortfarande kan se in i butiken, affären, kontoret, restaurangen eller caféet men som hindrar tjuvarna från att ta sig in.

Saxgaller som snabbt kan skjutas åt sidan

Många av de affärer eller kontor kan mycket väl endast ha ett saxgaller som gör det möjligt att snabbt få undan gallret när man öppnar affären eller kontoret. De passar även utmärkt till den egna bostaden, som ett extra skydd. Har man sådana galler vid sin entré kan man samtidigt sänka premierna som man betalar till försäkringsbolaget, då dessa anser att galler för dörrarna är ett ännu bättre skydd.

Lediga kontor hittas via alternativa vägar

30 aug 2017

Ett stort antal företag i Göteborg kan vittna om att det är ”omöjligt” att hitta lediga kontor i de centrala delarna. Det finns visserligen kontorsplatsen långt utanför stadskärnan men viss verksamhet kräver att företaget befinner sig relativt centralt. Men att hitta lediga kontor är inte omöjligt. Det gäller däremot att söka brett och inte fastna i att söka hos de stora hyresföretagen.

När ett fastighetsföretag i Göteborg får ett ledigt kontor behöver de knappast annonsera för att få en ny hyresgäst. Rykten sprider sig blixtsnabbt bland de övriga hyresgästerna och därmed kan fastighetsföretaget också få företagsgäster som är rekommenderade av andra. Några regler med ”bostadskö” som det finns för privatpersoner existerar inte heller. Därmed kan företagen välja fritt vilka som ska få hyra de lediga kontoren av dem.

Att förlita sig på att de lediga kontoren blir nämnda på företagens hemsidor är därmed fel väg att gå. Det handlar snarare om att nämna för andra företagare att man söker kontor och höra med vänner och företagskontakter.

Bevaka Blocket

En annan väg är att lägga bevakning på Blocket inom kategorin lokaler-fastigheter med inriktning mot kontor. Här går det även att ha bevakning på just Göteborg. Med bevakning skickas ett mail ut när det kommer en produktbeskrivning som matchar de kriterier som nämnts för bevakningen. I det fall man hittar en ledig kontorsplats någonstans i Göteborg bör man alltid kontakta de som hyr ut kontoret. Detta oavsett om man vet att någon redan fått platsen. Genom att höra av sig har de kontaktuppgifterna och kan återkomma om det skulle uppstå återbud från blivande hyresgäst.

Fundera över behovet

Börja alltid med att fundera över behovet av kontor. Behöver verkligen företaget ett eget kontor, med egen ingång, egen matsal och egna föreläsningssalar? Ett stort antal företag i Göteborg som söker lediga kontor tänker inte på att behovet egentligen inte är så stort. Med bärbara datorer och molntjänster kan många jobba var som helst där det finns tillgång till internet. För andra krävs även skrivare, scanner, fax och större grupprum. Men oavsett så finns detta tillgängligt på kontorshotell eller öppna kontorslandskap där företagare kan hyra in sig kortare eller längre perioder.

Genom att se behovet kan man även hitta alternativa lösningar. Efterfrågan på lediga kontor i Göteborg är mycket stor. Skulle fler företag se över sitt egentliga behov och se på alternativa lösningar kanske efterfrågan skulle minska något.

Läs mer om rätt kontorslokaler för ditt företag!

Tänk på lokalen när du skaffar restaurang i Täby

15 aug 2017

Drömmer du om en egen restaurang? Kanske en klassisk italiensk restaurang med vackra markiser, eller varför inte en stilig sushi-bar? I sådana fall kan Täby vara en bra plats att öppna den på.

Jämfört med Stockholm kan Täby kännas som en ganska liten kommun med sina ca 65 000 invånare. Mätt över hela landet är dock detta relativt stort, vilket gör att det redan finns en bra marknad för olika typer butiker, tjänster och restauranger i kommunen.

Att starta en restaurang kommer med flera utmaningar. Till exempel behöver du se till att följa de rigorösa regler som Skatteverket satt upp. Därtill kan det bli en utmaning att hitta bra personal som även kan tänka sig att stanna under en längre tid. Det som vi främst tittar på i den här texten är dock utmaningarna med hitta en bra lokal.

Inomhus eller utomhus?

Många av Täbys krögare idag finns i Täby Centrum. Det finns både för- och nackdelar med detta givetvis. En av fördelarna är att många potentiella kunder samlas på ett ställe och att du inte behöver arbeta alltför aktivt med marknadsföring för att kunder ska hitta till din restaurang.

En annan fördel är att det inte är ett bostadshus. Erfarna krögare vittnar om svårigheter som kan uppstå med att öppna en krog i samma hus som människor bor i. Det räcker med att bara en boende i fastigheten klagar för att det ska innebära en hel del problem för dig och krogen framöver.

Inomhus nackdel under sommartid

Samtidigt kan det bli en liten nackdel under sommartid. Då handlar det främst om att kunderna gärna går till restauranger med uteserveringar. Om du tror att mycket av dina affärer kommer att ske under sommartid, kan det vara skäl nog att välja en fastighet där du har möjlighet till uteservering. Uteserveringen bör sedan givetvis göras vacker med snygga markiser, trevliga utemöbler och en välkomnande atmosfär i största allmänhet.

Koncept

Att ha ett koncept som restaurang är något som många krögare understryker vikten av. Konceptet bör vara tydligt på håll. Bara på restaurangens markiser bör kunderna få ett intryck av vad det är för krog det handlar om. Att ha ett tydligt koncept sträcker sig naturligtvis längre än att bara välja markiser – det kommer att påverka hur ni arbetar.

Ska du laga maten på plats? Eller bara värma den? Hur ser konkurrensen ut i resten av Täby för den nisch du planerar att ge dig in i? Att välja rätt koncept är något som bör få ta tid och som en hel del energi bör läggas ner på.

Kontorsstädning är i Stockholm en absolut nödvändighet

9 aug 2017

Stockholm har under senare år drabbats av en stor våg av skadedjur och detta drabbar inte bara hem och privatpersoner. Nej, här talar vi även om att dessa problem letar sig in på arbetsplatser och medför att människor i en allt högre grad blir sjuka och vantrivs på sina jobb. Jobbar man exempelvis på ett kontor i Stockholm där man ser att hygienen inte tas om hand – här menar vi inte den personliga hygienen – utan att det ligger smuts i hörnen, att det kanske är silverfiskar på toaletten eller – ett extremt exempel – att man ser spår av råttor, ja, då är det lätt att känna sig uppgiven och strunta i arbetet man ska utföra.

Här har alltså företagare i Stockholm ett stort ansvar och ett av alternativen är att man utökar mängden av kontorsstädning. De flesta företag har ju regelbunden kontorsstädning, men då mängden av problem – som sagt – ökat under senare år så kanske det kan vara läge att utöka denna med några fler kvällar i veckan.

Det är nämligen en billig investering att utöka sin kontorsstädning om man ställer det mot sjuka anställda eller omotiverade sådana som helst av allt bara vill därifrån. Forskning har nämligen visat att anställda räknar in städning – eller bristen på en sådan - som ett av skälen till varför man inte trivs på sin arbetsplats och här finns det alltså stora möjligheter för en arbetsgivare att vända på skutan genom att antingen utöka- eller börja anlita ett företag som genomför just kontorsstädning. Att få mer motiverade anställda som är beredda att gå den där extra milen kommer i slutändan leda till ett bättre resultat för företaget och även en större arbetsglädje – kontorsstädning spelar alltså en väldigt stor roll för hela arbetsklimatet och inte bara då i just Stockholm utan i hela landet.

Kontorsstädning i Stockholm sker på kvällarna

Genom att anlita ett företag för kontorstädning så kan man alltså få mer motiverade anställda som dessutom i en allt mindre grad blir sjuka. Så, varför använder sig inte fler av denna oerhörda resurs som kontorsstädning ändå är? Ja, här kan man ta ett exempel och detta går ut på att arbetsgivaren inte vill ha en massa onödigt spring som skapar en orolig stämning på arbetsplatsen. Detta argument är dock inte speciellt hållbart utan är lätt att slå hål på – anlitar man ett företag för kontorsstädning i Stockholm så får man nämligen ett skräddarsytt schema där denna kontorsstädning antingen sker på helger eller på kvällar då inga anställda finns i lokalen.

Det är bara i ytterst sällsynta fall som en kontorsstädning äger rum under dagtid och detta beror helt på att städpersonalen och den vanliga personalen inte ska störa varandra. De som utför denna kontorsstädning i Stockholm måste kunna koncentrera sig på sitt likväl som de anställda på kontoret ska kunna fokusera på sitt jobb och alltså är det kvällar och helger som passar allra bäst för båda parter.

Övning ger färdighet

15 jun 2017

Oavsett vad det handlar om för område så är övning det absolut viktigaste för att man ska kunna bli så bra som möjligt. Författaren Malcolm Gladwell skrev en uppskattad och flitigt diskuterad bok där han berörde ämnet och i denna drev han fram en tes om 10.000- timmarsregeln. Med detta menade han att det krävs just detta antal timmars träning för att man ska kunna nå toppen – oavsett om det handlar om golf, matlagning, musik eller något annat. Enligt denne Gladwell så krävs det alltså ingen grundtalang utan han hävdar att vem som helst – som lägger ner 10.000 timmar – har chans att nå den absoluta toppen inom exempelvis golf. Huruvida detta stämmer eller inte låter vi vara osagt, men tanken är intressant och onekligen är det så att träning är det som gör oss bättre – oavsett mängd. Detta blir intressant att ställa mot musikklimatet i Sverige som ju alltid lyckats producera stora, skickliga band- och musiker som visat sig fungera även internationellt.

Detta faktum ställer många mot att vi Sverige alltid haft goda möjligheter att kunna – under skoltid – välja instrument och lära oss detta. I kombination med fritidsgårdar och replokaler så har sedan detta instrument kunnat spelas även på fritiden och detta då tillsammans med andra. Just en replokal har varit en stor fördel för band runt om i Sverige och detta är också något som kommit att ändras drastiskt under senare år och speciellt då i större städer där Stockholm sticker ut allra mest.

En replokal behövs

Det finns, helt enkelt, inte tillräckligt med replokaler längre och anledningen till detta är att man hittat andra användningsområden för dessa under senare år. Många har byggts om till bostäder och detta är naturligtvis väldigt nödvändigt just i Stockholm där bostadskrisen som bekant är akutare än någonsin. Andra typer av en replokal förvandlas dock till mindre viktiga saker som förråd och detta samtidigt som fritidsgårdar hela tiden stängs och bommas igen kommer att leda till att Sverige som land i allmänhet och Stockholm i synnerhet kommer att få allt svårare att producera artister på samma sätt som vi gjorde förr om åren. Det finns – helt enkelt – inte samma förutsättningar längre och har man ingenstans att träna sin musik så kan man heller inte utvecklas och bli bättre. Visst, musiken utvecklas även en och numera kanske man inte ens behöver en replokal för att bli bättre. För att producera exempelvis elektronisk musik så kan allt som krävs vara ett rum, en dator och ett par hörlurar för att lyckas. Det finns många exempel på just detta och här ligger Sverige i framkant gällande lyckade DJs.

Dock så kommer det alltid att finnas människor som föredrar hederlig musik där gitarrer, bas och trummor spelas samtidigt och risken är alltså stor att Sverige – i takt med ett sinande utbud av en replokal – tappar vår starka roll inom musiklivet. Träning måste kunna göras någonstans och även ABBA hade stor nytta av replokaler då de provade fram sina världskända alster. 10.000 timmar eller mindre än så spelar ingen roll – någonstans måste man kunna börja och därför är det också nödvändigt att de få replokaler som finns i dagsläget också blir kvar.

← Äldre inlägg

Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.