Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.

Kundens nytta i fokus

Sluta snubbla på orden – gå en retorikkurs

En retorikkurs kan göra underverk för den som tycker det är svårt att få sin vilja igenom på jobbet. Eller för säljare som inte verkar kunna övertyga kunder.

Att “kunna prata för sig” är inte direkt någon självklarhet, tyvärr. Även de allra mest kristallklara tankar och välgrundade resonemang faller platt om du inte kan uttrycka dig ordentligt. Konsten att övertyga handlar nämligen om så mycket mer än bara argumenten i sig. Det handlar nästan ännu mer om hur du lägger fram dem.

Vissa människor verkar vara retoriska naturbegåvningar. Och i vissa fall är det kanske så också. Men många gånger handlar det faktiskt om att de varit smarta och sett till att utbilda sig. Retorik är nämligen något som alla kan lära sig. I alla fall kan alla förbättra sina retoriska kunskaper på något sätt.

Så kan en retorikkurs öka företagets försäljning

En retorikutbildning kan dessutom utföras inom ramen för din anställning. Många gånger kan bristande retorik hos medarbetarna vara direkt skadligt för ett företag, särskilt om de kunskapsluckorna finns hos medarbetare som arbetar med B2B eller mot kunder. Det blir inga framgångsrika försäljare av personal som inte är goda retoriker.

Självklart kan en retorikkurs vinklas för att passa olika typer av yrkesgrupper. I grund och botten är dock retorik mycket allmängiltigt och även en generell kurs i retorik är något alla kan ha nytta av. Retorikens historia är dessutom något som hör till allmänbildningen – redan de gamla grekerna var riktiga hejare på retorik.

30 Nov 2022

Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.