Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.

Kundens nytta i fokus

Ett välformulerat aktieägaravtal för harmoniskt företagande

Att äga ett aktiebolag tillsammans med andra kräver god kommunikation och tydliga riktlinjer för att undvika framtida konflikter. Ett instrument som säkerställer detta är ett aktieägaravtal. Denna juridiska överenskommelse, skräddarsydd för ert bolag, kommer att bli en grundläggande pelare för er verksamhet.

Att lära sig genom att göra misstag kan bli en dyr och smärtsam erfarenhet, särskilt när det handlar om att avveckla ett gemensamt ägt aktiebolag utan ett ordentligt aktieägaravtal. Om ni inte hade oenigheter angående affärsbeslut innan ni bestämde er för att lägga ner företaget, så kommer ni garanterat att få det efter att ni har försökt göra detta utan en skriftlig överenskommelse.

Möjligheterna att reglera olika aspekter av ert aktiebolags affärsverksamhet i ett aktieägaravtal är omfattande. En kvalificerad juridisk rådgivare kommer att kunna guida er genom de viktigaste punkterna att inkludera i avtalet. Det är fördelaktigt att anlita en jurist som är specialiserad inom er bransch för att tillgodose er med expertkunskap, utöver de rent juridiska aspekterna.

Aktieägaravtalet - En förebyggande åtgärd

Det är klokt att påbörja arbetet med vad som gäller vid aktieägaravtal redan innan ni faktiskt startar bolaget. Genom att diskutera och planera bolagets struktur i förväg kan ni undvika potentiella problem längre fram. Men även om ni redan har påbörjat er verksamhet, är det aldrig för sent att upprätta denna juridiska grundstomme för att reglera era ägarrelationer.

Om ni stöter på meningsskiljaktigheter under processen att upprätta ett aktieägaravtal tillsammans med er jurist, är det positivt att dessa framkommer när ni fortfarande är öppna för samarbete. Denna tidiga fas ger er möjligheten att lösa eventuella oenigheter smidigt och undvika framtida konflikter. Det är betydligt bättre än att hamna i en situation där ni desperat försöker bli av med ert aktiebolag och bråkar över minsta lilla detalj.

1 Aug 2023

Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.