Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.

Kundens nytta i fokus

Byggföretaget kan hyra mark i Stockholm

När ett stort byggprojekt startas utanför Stockholm finns en del funderingar. Det är många maskiner och det vore bra att kunna hyra mark för dem i Stockholm.

Bygget är stort och kräver en hel del maskiner för att kunna göras effektivt och bra. Det var viktigt att byggarbetarna hade de bästa hjälpmedlen som de kunde frambringa. Som om storleken inte var nog så var det bråttom med att få bygget klart. Massor av lägenheter skulle byggas och dessa behövdes för att människor skulle få tak över huvudet.

Bekymret var bara att bygget var långt från företagets mark. Förutom maskiner var det dessutom mycket material som behövde vara på plats. Området de skulle bygga på fanns en bit från bebyggelse och det kändes inte säkert att låta allt stå även om maskinerna var låsta och materialet var i containrar. De behövde en trygg parkering.

Möjlighet att hyra mark

Då företaget normalt inte arbetade i dessa trakter hade Lena på kontoret fått i uppgift att ta reda på vilka möjligheter som fanns. Efter att ha letat runt och talat med många människor återkom hon till Kenneth som hade ansvaret för bygget. Hon berättade att hon hittat ett företag där de kunde hyra mark utanför Stockholm.

Marken de kunde hyra var inhägnad och hade övervakning dygnet runt. Där fanns även el och avlopp så att de kunde ställa in baracker för personalen. Då skulle de ha en plats att äta och där det fanns toaletter. Även sovplatser skulle kunna ordnas. Det var helt perfekt och Kenneth bad henne hyra marken. Kolla in hyramark.se för mer information om att hyra mark.

30 Jul 2023

Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.