Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.

Kundens nytta i fokus

Anlita en översättningsbyrå i Stockholm för dina globala kontakter

De företag som har kontakter utomlands bör anlita en översättningsbyrå i Stockholm. Språk är kommunikation och det ligger en hel kultur bakom alla ord.

Att anlita en översättare är verkligen väl investerade pengar. Missförstånd på grund av språkförbistringar och fel valda ord kan leda till oavslutade affärer och förlorade kunder. Även om du tycker att du kan tala ett språk hyfsat bra, är det en helt annan sak att översätta dokument och andra handlingar inom företagsvärlden.

Översättning av ett språk är en hel vetenskap och översättaren behöver besitta en stor kunskap om till exempel kulturella skillnader, olika begrepp, uttryck, talesätt, prepositioner, förkortningar och när man ska ha stor bokstav. Fel översättning av ett seriöst förslag kan lätt förvandlas till ett skämt.

Välj en översättningsbyrå i Stockholm med goda referenser

Det är viktigt att välja rätt översättare i Stockholm för arbetet med översättning och kommunikation på ett främmande språk. Därför är det viktigt med referenser. Dessutom är det viktigt att noga ta reda på vad översättaren erbjuder och vad det är just ditt företag behöver.

En auktoriserad översättning gäller juridiskt bindande dokument och ska göras av en auktoriserad översättare. Översättningen ska vara korrekt och motsvara originaldokumentet. Översättningar som kallas copyöversättning/lokalisering innebär att översättaren tar hänsyn till språkliga, sociala och kulturella förhållanden. Transkreation syftar till att översätta ditt företags reklam så detta anpassas på det andra språket och på så sätt möter rätt målgrupp. Här har man kunskap om de lokala konsumenternas tankesätt och beteendemönster.

22 Nov 2022

Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.