Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.

Kundens nytta i fokus

Brandtätning – förhindra brandspridning

Moderna fastigheter är uppbyggda med olika brandceller. En uppkommen brand i en cell ska inte kunna spridas. För detta krävs professionellt utförd brandtätning.

Du äger ett större fastighetskomplex. I huvudsak består fastigheterna av lägenheter, men i flera av husen bedrivs kommersiell verksamhet på bottenplanet. Där finns apparater som vid felaktig hantering kan ge upphov till brand. Högst upp i några hus har nya våningsplan byggt på.

Du är osäker på om dina fastigheter har tillräckligt brandskydd. Är genomgångar för el, vatten och ventilation säkrade mot brand? Kan de påbyggda vindsvåningarna betraktas som brandceller? Behöver de apparater som finns på bottenplanet isoleras så att inget tar eld till följd av överhettning? För att kartlägga detta måste du anlita ett företag som har brandteknik som sin specialitet.

Brandtätning – inspektion av proffs

En brandingenjör går igenom dina fastigheter med fokus på brandskydd och brandtätning. Som förväntat finns det en del att åtgärda. Vissa genomföringar måste brandisoleras. Det gäller ledningar som går igenom väggar och mellan de olika våningsplanen. Ett bra sätt att brandisolera är att skydda ledningar med ett brandsäkert material som stenull. Några apparater i bottenvåningen bör isoleras och även brandskyddsmålning kan behöva göras.

Förutom brandisolering krävs effektiv brandtätning. Det får naturligtvis inte finnas springor mellan ledningar och vägg eller bjälklag. De måste tätas och det görs genom att applicera brandhärdiga tätnings- eller fogmassor. Vilka material som ska användas och hur de ska appliceras kan din brandingenjör informera om. När alla åtgärder är genomförda låter du din brandingenjör inspektera brandskyddet ytterligare en gång.

12 Nov 2022

Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.