Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.

Kundens nytta i fokus

Mäklare i Södertälje erbjuder lägenheter på pendlingsavstånd från Stockholm

Mäklare i Södertälje vet vilken lägenhet som passar den som vill få större yta till sin familj. De vet dessutom vilket område i staden som passar för pendlare.

Många familjer i Stockholm plågas av trångboddhet. Ändå är utsikterna för att de ska kunna göra något åt sin situation små, i alla fall om de ska stanna kvar på huvudstadens bostadsmarknad. Prisutvecklingen på stora lägenheter i Stockholm har gjort att många barnfamiljer helt enkelt inte har råd att bo så stort som de egentligen behöver.

En lösning på det problemet skulle kunna vara att lyfta blicken ut från Stockholms gränser. Utanför Stockholm finns det ofta många stora lägenheter att köpa till ett mycket billigare pris. Men det behöver inte alls handla om att flytta mycket långt. Väljer du Södertälje är du till och med kvar på SL:s pendeltågsnät.

Mäklare kan ge dig råd om bra områden i Södertälje

Det finns många mäklare i Södertälje, och ett stort antal av dem har erfarenhet av att sälja lägenheter till utflyttande stockholmare som tänker fortsätta pendla till jobbet i huvudstaden. En bra mäklare kan inte bara ge dig råd om vilken typ av lägenhet som passar dig och din stora familj. Du kan också få tips om vilka områden som är perfekt för jobbpendlare.

Självklart vill du som tänker åka in till Stockholm för jobb eller studier varje dag inte bo alltför långt från pendeltågsstationen. Det räcker ju med själva pendlingen, du ska inte behöva lägga en massa tid på att ta dig till själva pendeltåget. Men den geografiska nöten löser du lätt med hjälp av en bra mäklare.

27 Oct 2022

Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.