Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.

Kundens nytta i fokus

Tips på intervjufrågor som kan hjälpa din rekrytering

Rätt person på rätt plats – det är ett viktigt uttryck för många chefer och rekryterare. Men hur hittar man den rätta personen? Svaret på den frågan kan vara mer uppenbart än du kanske tror.

Annonsen har legat ute och personliga brev och cv:n har trillat in. Kanske var de många och behövde sållas igenom ordentligt, kanske fick man bara in några få ansökningar. Oavsett vilket så är det nu dags att börja kalla till intervjuer. Och att komma på intervjufrågor. För som man frågar får man svar heter det ju. Men det är väl en sanning med modifikation. Vem som svarar påverkar såklart också svaret. Men det är utan tvekan viktigt att ställa lämpliga frågor för att få veta mer om kandidaterna för jobbet. Olika jobb kräver olika saker.

Rätt plats…

Så, hur gör man för att ställa de rätta frågorna och hitta den rätta personen? Svaret är som utlovat mer uppenbart än man kanske kan tro. Släpp ner bunten med CV:n och alla utbildningar och kompetenser som börjat virvla runt i huvudet och ta ett mentalt steg tillbaka. Vad skrevs i annonsen för jobbet och varför? Vilka formuleringar använde man? Vilka kompetenser är det som är önskvärda? Och varför är det just dessa som valdes ut? Förhoppningsvis och troligtvis utformades annonsen med tanke på den plats som ska tillsättas. Vad krävs egentligen rent konkret för att klara av arbetet där? På pappret kanske det viktigaste kriteriet är en viss utbildning eller tidigare arbetserfarenheter. I verkligheten kanske det är så att personen som arbetade där tidigare gick in i väggen på grund av ständigt påfrestande kundrelationer eller valde att byta jobb på grund av relationerna med kollegorna.

Frågor som skapar konkreta exempel

I fallen ovan kan man som chef önska att den nya medarbetaren är bättre på att hantera stressiga situationer eller på ett bra sätt kan tackla en kollega som har en tendens att vara väldigt rättfram med sina åsikter. Därför kanske man behöver fråga om hur den sökande hanterar stressiga situationer och otrevliga kunder eller hur hen ser på konfliktlösning mellan kollegor. Be den sökande ge konkreta exempel på hur hen har handlat eller skulle handla i en viss situation. Vid skapandet av intervjufrågor är det stora tipset alltså att, utöver de grundläggande kraven, tänka på vilken sorts person man tror skulle passa in på just denna specifika arbetsplats. Vi rekommenderar att läsa mer på denna sida: https://www.rekryteringstockholm.biz/

4 Mar 2020

Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.