Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.

Kundens nytta i fokus

Spara energi med solcellsleverantör

Om du är lantbrukare med djurhållning, förbrukar du mycket elektricitet. Minska dina kostnader för el och låt en solcellsleverantör installera solceller.

Du är bonde och jobbar inom en grön bransch. Vad är då naturligare än att du också driver dina maskiner på gården med el från fossilfria energikällor. Solkraft är det mest fossilfria energislag du kan tänka dig.

Hur fungerar då solceller? I grunden består en solcell av ett tunt material som absorberar solljus. Spänning uppstår mellan cellens fram- och baksida. En elkabel kopplas mellan sidorna och ström uppstår. Den ström som genereras är likström, men genom en växelriktare omvandlas strömmen till växelström.

Kontakta en solcellsleverantör om du vill installera solceller

Om du kontaktar en solcellsleverantör, kommer du att kunna göra en noggrann investeringskalkyl. Med hänsyn till dina taks utformning och riktning vad gäller väderstreck, kan ni tillsammans beräkna hur mycket el som kan genereras. Med dagens elpriser kommer du sannolikt att få en kort återbetalningstid. Du får en fast offert från leverantören, som svarar för att montage och idrifttagning kommer att ske fackmannamässigt.

Men lyser inte solen mest när du minst behöver el? Mest solel produceras förstås under sommarhalvåret. Solceller fungerar dock effektivt långt in på hösten och tidigt på våren. Dessutom förbrukar dina mjölkmaskiner och anläggningar för utfodring under hela året. Skulle du generera överskottsel säljer du elen till det fasta nätet. Det finns flera elhandelsbolag som gärna köper sådan tillfällig överproduktion. Genom att anlita en solcellsleverantör kommer du inte bara att spara dina egna kostnader för energi utan du hjälper också till att värna klimat och miljö. Via detta företag kan du få hem nya solceller: www.elavsol.se

8 Sep 2022

Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.