Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.

Kundens nytta i fokus

Professionell överlåtelsebesiktning för en trygg husaffär i Stockholm

Att utföra en överlåtelsebesiktning i samband med husförsäljning i Stockholm ger en trygghet för både säljaren och köparen. En förutsättning för en bra affär.

Vid husförsäljningar finns det mycket att tänka på, oavsett om du är säljare eller köpare. En förutsättning för att båda parterna ska bli nöjda är att man har insyn i vilka eventuella fel och brister som finns i huset. Det bästa är att anlita en objektiv besiktningsman för att bli klar över detta. Då får man svart på vitt angående husets status.

Besiktningsmannen bör vara utbildad och certifierad för uppdraget. Lämpligen är hans firma ansluten till branschorganisationen Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR). Till skillnad från en lekman så tittar han mycket efter det som inte syns. Ofta handlar det om röta på dolda ställen eller fukt och kanske mögel.

Att genomföra en överlåtelsebesiktning i Stockholm

Traditionellt sett är det köparen som beställer en överlåtelsebesiktning i Stockholm. Den genomförs innan köpekontraktet skrivs under. Dock finns det fördelar med att säljaren redan bestämt sig för att utföra en besiktning. Det blir en del av marknadsföringen att det redan har gjorts. Grunden är då lagd för en snabb försäljning.

Besiktningsmannen dokumenterar arbetet. Det innefattar en kort beskrivning av byggnaden och uppdraget. Han redogör för granskning av byggnadshandlingarna. Sen vidtar arbetet med visuell besiktning och eventuella mätningar av fukt och annat. Avslutningsvis gör han en riskanalys avseende de skador han hittat. Han kan också vara till hjälp med ytterligare teknisk utredning för att underlätta skador som behöver åtgärdas.

5 Jun 2022

Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.