Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.

Kundens nytta i fokus

Professionell hjälp med er ekonomiska plan för BRF

En ekonomisk BRF-plan är obligatoriskt att göra för en BRF. För att få allting rätt anlitar ni jurister som är insatta i ekonomiska planer för en BRF.

Inom BRF finns det en del regler och lagar, en av dessa är att ha en ekonomisk plan. En ekonomisk plan ska man ha av många anledningar, bland annat för att göra det tryggare för eventuella bostadsköpare. Det finns regler för hur en ekonomisk plan ska se ut för att den ska bli godkänd.

Inom BRF kan man göra många saker själv, men att tillsammans sitta och fixa med det, kan skapa mer problem än att lösa några. Genom att ta hjälp av experterna, så får ni en ekonomisk plan som blir godkänd. Där tas allting upp och den görs tillräckligt stor.

Vad ska framgå i en ekonomisk plan för BRF?

Det finns som sagt några regler för hur den ska vara. Detta är något som juristerna som gör det åt er har full koll på. Några av de sakerna är:

  • Föreningens löpande kostnader
  • Tidpunkt för upplåtelse och inflyttning
  • Kostnader för underhåll av byggnaderna
  • Löpande kostnader och intäkter för föreningen

Detta är bara några av sakerna som ska ingå i en ekonomisk plan för BRF.

När ni fått hjälp med att göra den, så behöver den godkännas. Detta gör två stycken oberoende intygsgivare. De går igenom er ekonomiska plan och kollar så att allting som ska vara med, är nedskrivet i den på ett korrekt sätt. Läs vidare om vad en ekonomisk plan kan innebära för en BRF här: ekonomiskplanbrf.se

22 Sep 2022

Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.