Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.

Kundens nytta i fokus

Persienner på arbetsplatsen viktigt

Till och med Arbetsmiljöverket har bestämmelser för man ska anpassa inomhusmiljön för alla arbetsgivare som har personal som arbetar på företaget, organisationen eller myndigheten. Det är alltså mycket viktigt att lokalen där folk arbetar har en bra inomhusmiljö. Här finns regler för hur ljudet, ljuset, temperaturen och ventileringen bör vara. En bra arbetsplats ska vara tillräckligt ljus, ha tillräcklig ventilering, ha en bra inomhusluft och vara byggd så att den är anpassad för dem som arbetar där.

Så bör en arbetsplats vara

Det är viktigt att kontoret och arbetsplatsen är så bra att de anställda kan röra sig någorlunda fritt. Arbetar de med något skrivbordsarbete så bör de ha bra skrivbord som är utformade för att man ska sitta eller stå längre tid (hela dagarna). Skrivbordsstolar ska även de vara utformade så att man står ut med att sitta hela dagarna. Det bör finnas plats för vila, kanske en soffa eller flera. 

Belysning

Det måste finnas tillräcklig belysning på en arbetsplats. Den får inte vara för mörk och vara upplyst så att de som arbetar där inte behöver anstränga sina ögon för att kunna se vad de arbetar med. Det vanligaste är att det finns ljusrör i taket, som brukar ge tillräcklig belysning.

Fönster

Det bör finnas något slags ljusinsläpp genom fönster, så att personalen inte behöver arbeta i en "bunker", en lokal utan fönster. Dessutom om fönster vätter ut mot till exempel söder, som gör att solen skiner rakt in genom dem, bör de ha tillräckligt solskydd, till exempel persienner eller markiser.

Ventilering

Det måste finnas bra ventilering. Eftersom de som arbetar heltid ska finnas på plats hela dagarna är det viktigt att ventileringen fungerar så att personalen får syrerik luft och inte behöver bli sjuka av dålig luft. Ventileringen är mycket viktig att den fungerar så att de som arbetar ine behöver svimma eller bli sjuka av för dålig ventilering.

Städning

Lokalen bör städas regelbundet. Vi människor ger ju ifrån oss partiklar som till sist bildar damm. Särskilt om det finns datorer i lokalen, bildas det snabbt damm, som de flesta elektroniska saker ger ifrån sig.

Färger

Även färgerna på en arbetsplats är viktiga. Här är det bra om arbetsplatsen har en genomtänkt färgsättning, inte för mörkt, eller för färgglatt så att man snabbt blir trött. För arbetsgivare är det viktigt att tänka på hur lokalen är färgsatt för att personalen ska kunna prestera så bra som möjligt.

10 Jul 2019

Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.