Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.

Kundens nytta i fokus

Passersystem i Göteborg med oändliga och flexibla möjligheter

Passersystem i Göteborg är inte bara bättre än systemet med nycklar i metall. Passersystem springer i cirklar runt metallnyckeln och ger så många fler val.

Förr i tiden var större företag och organisationer förpassade till huvudnyckelsystemet. Beroende på vilken tillgång till utrymmen en medarbetare skulle ha fick denna en nyckel som passade i ett begränsat antal lås. Medarbetarna med full access hade huvudnycklar som tog dem genom alla lås. Detta system hade sina stora begränsningar och var otroligt dyra.

Skulle en enda nyckel försvinna var man tvungen att byta ut hela låssystem, som redan från start var otroligt dyra att sätta in. Via ny teknik och digitaliserade passersystem har marknaden revolutionerats. Idag är nyckeln i det närmaste avskaffad i större sammanhang, och medarbetare får istället ett kort eller en magnetbricka att öppna med.

Passersystem på olika tider på dygnet

Något som ett passersystem kan erbjuda, som vanliga nycklar aldrig kunnat lösa, är tidsreglerad access. Städpersonal behöver exempelvis tillgång till alla lokaler. Men de behöver å andra sidan bara tillgång under en begränsad tid. Därför kan ett passersystem programmeras efter det.

Samma teknik kan användas för att ge tillfällig access till gäster. De får tillgång till ett begränsat område under en begränsad period. Skulle de sedan glömma att lämna tillbaka sitt kort eller bricka så fungerar dessa ändå inte när de väl lämnat området. De flesta av dessa kort måste dras genom eller tryckas mot en avläsare, men det finns även system som öppnar sig bara korten är i närheten.

17 May 2022

Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.