Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.

Kundens nytta i fokus

Övning ger färdighet

Oavsett vad det handlar om för område så är övning det absolut viktigaste för att man ska kunna bli så bra som möjligt. Författaren Malcolm Gladwell skrev en uppskattad och flitigt diskuterad bok där han berörde ämnet och i denna drev han fram en tes om 10.000- timmarsregeln. Med detta menade han att det krävs just detta antal timmars träning för att man ska kunna nå toppen – oavsett om det handlar om golf, matlagning, musik eller något annat. Enligt denne Gladwell så krävs det alltså ingen grundtalang utan han hävdar att vem som helst – som lägger ner 10.000 timmar – har chans att nå den absoluta toppen inom exempelvis golf. Huruvida detta stämmer eller inte låter vi vara osagt, men tanken är intressant och onekligen är det så att träning är det som gör oss bättre – oavsett mängd. Detta blir intressant att ställa mot musikklimatet i Sverige som ju alltid lyckats producera stora, skickliga band- och musiker som visat sig fungera även internationellt.

Detta faktum ställer många mot att vi Sverige alltid haft goda möjligheter att kunna – under skoltid – välja instrument och lära oss detta. I kombination med fritidsgårdar och replokaler så har sedan detta instrument kunnat spelas även på fritiden och detta då tillsammans med andra. Just en replokal har varit en stor fördel för band runt om i Sverige och detta är också något som kommit att ändras drastiskt under senare år och speciellt då i större städer där Stockholm sticker ut allra mest.

En replokal behövs

Det finns, helt enkelt, inte tillräckligt med replokaler längre och anledningen till detta är att man hittat andra användningsområden för dessa under senare år. Många har byggts om till bostäder och detta är naturligtvis väldigt nödvändigt just i Stockholm där bostadskrisen som bekant är akutare än någonsin. Andra typer av en replokal förvandlas dock till mindre viktiga saker som förråd och detta samtidigt som fritidsgårdar hela tiden stängs och bommas igen kommer att leda till att Sverige som land i allmänhet och Stockholm i synnerhet kommer att få allt svårare att producera artister på samma sätt som vi gjorde förr om åren. Det finns – helt enkelt – inte samma förutsättningar längre och har man ingenstans att träna sin musik så kan man heller inte utvecklas och bli bättre. Visst, musiken utvecklas även en och numera kanske man inte ens behöver en replokal för att bli bättre. För att producera exempelvis elektronisk musik så kan allt som krävs vara ett rum, en dator och ett par hörlurar för att lyckas. Det finns många exempel på just detta och här ligger Sverige i framkant gällande lyckade DJs.

Dock så kommer det alltid att finnas människor som föredrar hederlig musik där gitarrer, bas och trummor spelas samtidigt och risken är alltså stor att Sverige – i takt med ett sinande utbud av en replokal – tappar vår starka roll inom musiklivet. Träning måste kunna göras någonstans och även ABBA hade stor nytta av replokaler då de provade fram sina världskända alster. 10.000 timmar eller mindre än så spelar ingen roll – någonstans måste man kunna börja och därför är det också nödvändigt att de få replokaler som finns i dagsläget också blir kvar.

15 Jun 2017

Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.