Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.

Kundens nytta i fokus

När du behöver kontorsmöbler i Stockholm

Det är viktigt med en hög kvalitet på de kontorsmöbler i Stockholm som man har på kontoret. Sitter man stilla i en skrivbordsstol som man inte kan luta sig mot och som ger stadga för ryggen kan man till sist bli alldeles krokryggig. Det kan resultera att man ständigt och jämt går med krokig rygg. På samma sätt kan ett skrivbord som man inte kan höja eller sänka, ge skador på ryggen.

Ergonomi, så kallas den princip när man tillverkar möbler och hjälpmedel som är anpassade efter hur våra kroppar ser ut och hur de fungerar. Det är inte våra kroppar som ska anpassa sig efter kontoren, möblerna eller datorerna – tvärtom. Många som arbetar på kontor, eller på andra arbetsplatser, är omedvetna om hur de gör när de använder de olika redskapen. Det kan en ergonom däremot göra. Låter man en sådan komma och göra inspektioner på ens arbetsplats, kan ergonomen upptäcka saker som medarbetarna gör och komma med bra förslag på förbättringar så att man undviker permanenta skador. Det är ju inte meningen att jobbet ska göra en sjuk eller skadad.

Viktigt med tillräckligt ljus

Det är viktigt att lokalerna där man sitter, är tillräckligt ljusa. Annars anstränger man ögonen och det alldeles i onödan då man kan åtgärda det och se till så att fönster och lampor gör det tillräckligt ljust i lokalerna där man vistas. Finns det inte tillräckliga fönster som släpper in ljuset, kan man med lampor åstadkomma liknande ljus som dagsljus gör. Det finns sådana lampor som efterliknar dagsljus.

Viktigt med lugn och ro

Man kan även bygga in ljuddämpande material som gör att de som arbetar med arbeten som kräver stort fokus och koncentration, kan få det. Man kan till exempel klä väggarna med material som tar bort eko som kan uppstå av ljud. Man kan även skärma av de olika skrivborden så att var och en får en liten vrå där de kan arbeta i fred. Man måste inte alltid se all som arbetar. Ibland kan man arbeta bättre i ett eget kontorsrum. Man kan skilja av med bokhyllor om det inte finns tillräckligt med väggar i kontoret.

Man kan behöva bekväma möbler

Forskarna pratar ofta om att man behöver en liten paus och att den lilla sömnpausen kan göra så att man lever längre. Därför kan det vara bra om personalen kan ta sig en liten tupplur under sina pauser när de arbetar. Vem vet, kanske vi till sist blir 100 år allihop?

10 Oct 2019

Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.