Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.

Kundens nytta i fokus

Lediga kontor hittas via alternativa vägar

Ett stort antal företag i Göteborg kan vittna om att det är ”omöjligt” att hitta lediga kontor i de centrala delarna. Det finns visserligen kontorsplatsen långt utanför stadskärnan men viss verksamhet kräver att företaget befinner sig relativt centralt. Men att hitta lediga kontor är inte omöjligt. Det gäller däremot att söka brett och inte fastna i att söka hos de stora hyresföretagen.

När ett fastighetsföretag i Göteborg får ett ledigt kontor behöver de knappast annonsera för att få en ny hyresgäst. Rykten sprider sig blixtsnabbt bland de övriga hyresgästerna och därmed kan fastighetsföretaget också få företagsgäster som är rekommenderade av andra. Några regler med ”bostadskö” som det finns för privatpersoner existerar inte heller. Därmed kan företagen välja fritt vilka som ska få hyra de lediga kontoren av dem.

Att förlita sig på att de lediga kontoren blir nämnda på företagens hemsidor är därmed fel väg att gå. Det handlar snarare om att nämna för andra företagare att man söker kontor och höra med vänner och företagskontakter.

Bevaka Blocket

En annan väg är att lägga bevakning på Blocket inom kategorin lokaler-fastigheter med inriktning mot kontor. Här går det även att ha bevakning på just Göteborg. Med bevakning skickas ett mail ut när det kommer en produktbeskrivning som matchar de kriterier som nämnts för bevakningen. I det fall man hittar en ledig kontorsplats någonstans i Göteborg bör man alltid kontakta de som hyr ut kontoret. Detta oavsett om man vet att någon redan fått platsen. Genom att höra av sig har de kontaktuppgifterna och kan återkomma om det skulle uppstå återbud från blivande hyresgäst.

Fundera över behovet

Börja alltid med att fundera över behovet av kontor. Behöver verkligen företaget ett eget kontor, med egen ingång, egen matsal och egna föreläsningssalar? Ett stort antal företag i Göteborg som söker lediga kontor tänker inte på att behovet egentligen inte är så stort. Med bärbara datorer och molntjänster kan många jobba var som helst där det finns tillgång till internet. För andra krävs även skrivare, scanner, fax och större grupprum. Men oavsett så finns detta tillgängligt på kontorshotell eller öppna kontorslandskap där företagare kan hyra in sig kortare eller längre perioder.

Genom att se behovet kan man även hitta alternativa lösningar. Efterfrågan på lediga kontor i Göteborg är mycket stor. Skulle fler företag se över sitt egentliga behov och se på alternativa lösningar kanske efterfrågan skulle minska något.

Läs mer om rätt kontorslokaler för ditt företag!

30 Aug 2017

Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.