Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.

Kundens nytta i fokus

Hitta rätt chef med hjälp av chefsrekrytering

Att anställa en ny chef kan ta tid och energi från andra angelägna arbetsuppgifter. Samtidigt är det ju viktigt att man anställer rätt person. Vad göra för att underlätta rekryteringen?

När man ska anställa en ny chef är det flera steg att tänka på. Till att börja med bör man göra en behovsanalys av tjänsten för att kunna avgöra vilken kunskap och erfarenhet personen man söker bör ha för att på ett bra sätt kunna arbeta mot verksamhetens mål och visioner. Sedan ska man utforma en säljande platsannons, gå igenom sökanden, förbereda och ordna med intervjuer. Och kanske händer det andra saker på vägen innan man tillslut, kanske, äntligen, har hittat en lämplig kandidat.

Låt ett rekryteringsföretag sköta det

En smidig och tidsbesparande lösning är att låta ett rekryteringsföretag sköta större delen av allt detta arbete som att skriva annonsen, gå igenom cv:s, kontakta sökanden och boka in intervjuer. Det finns även flera andra fördelar med att låta ett rekryteringsföretag sköta rekryteringen. Den mest uppenbara fördelen är att de som arbetar på ett rekryteringsföretag dagligen gör de arbetsuppgifter som ingår vid en rekrytering och därför ofta har både större erfarenhet och kunskap kring detta än den som bara rekryterar då och då.

Till exempel har rekryteringsföretag ofta ett stort kontaktnät och en bas av tillgängliga personer att gå igenom. Det finns också rekryteringsföretag som särskilt inriktar sig mot just rekrytering av chefer, vilket ytterligare ökar chanserna till en lyckad och smidig rekrytering. Rekryteringsföretag har också ofta stor kompetens inom olika marknadsområden och vet av erfarenhet vad deras kunder letar efter.

Anpassad hjälp utifrån ens önskemål

Rekryteringsföretag är som sagt experter på att hitta lämpliga kandidater. De kan ibland bidra med en utomståendes mer objektiva synvinkel om man behöver hjälp med en behovsanalys eller utvärdering av den nuvarande situationen på arbetsplatsen för att avgöra vilken kompetens den nya chefen bör ha. Rekryteringsföretag kan även sköta hela processen, inklusive intervjuer och löneförhandlingar. De representerar då ens företag. Detta kräver stort förtroende, klargjorda förväntningar och tydlig dialog mellan rekryteringsföretaget och det egna företaget. Många rekryteringsföretag erbjuder en garanti så om den nya chefen sedan visar sig vara olämplig för jobbet och slutar inom en viss tidsperiod kan rekryteringsföretaget kostnadsfritt göra ännu en rekrytering. Så, sammanfattningsvis, om man vill spara in på tid och resurser och öka chanserna att hitta rätt chef är tipset att anlita ett rekryteringsföretag.

6 Mar 2020

Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.