Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.

Kundens nytta i fokus

Gå en BAM-utbildning för en starkare arbetsgrupp

En BAM-utbildning utrustar både ledarskapet och alla medarbetare att tillsammans skapa en bättre arbetsmiljö på jobbet. Ta reda på vad en BAM-utbildning kan göra för just ert företag.

Att skapa ett så bra arbetsklimat som möjligt torde ligga i de allra flestas intresse, inte minst chefernas. När det kommer till arbetsmiljö finns det lagar som ska följas. Dessa är till för att stärka säkerheten på arbetsplatsen, men även för att förhindra eller förebygga exempelvis mobbning eller trakasserier. För att försäkra er arbetsplats om att ni har de rätta verktygen för att skapa det bästa arbetsklimatet rekommenderas att ni går en så kallad BAM-utbildning. Med en sådan skaffar ni er kunskap som hjälper er att värna om en bättre arbetsmiljö. Det är heller inte fel att ha en avslutad BAM-utbildning på sitt CV, särskilt inte om man är aspirerande chef.

Anpassad BAM-utbildning för olika företag

BAM är förkortning för “bättre arbetsmiljö” och kort och gott är det vad en sådan utbildning går ut på - att skapa ett bättre arbetsklimat på jobbet. Kurserna är mycket flexibla och ni kan välja mellan grundkursen som endast är en dag till längre och fördjupande kurser där man kan antingen repetera äldre kunskaper eller bygga på sin tidigare utbildning. Kurserna går också perfekt att anpassa till vilken typ av företag man är och hur stort företaget är. En annan fördel i vår digitala värld är att alla kurser finns som livestreamade eller färdiginspelade också, vilket innebär att man kan ta del av kursinnehållet i princip var som helst.

9 Apr 2022

Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.