Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.

Kundens nytta i fokus

Flexibel arbetsplats med en arbetsbänk på hjul

En mer flexibel arbetsplats är en mer inbjudande sådan. Även om det handlar om, normalt statiska, arbeten inom industri eller produktion så kan man nå en ökad flexibilitet och genom detta också skapa bättre förutsättningar för de anställda att nå maximal produktivitet och ett ökat samarbete. En arbetsbänk på hjul är ett exempel på en smidig lösning som skapar en bättre arbetsmiljö.

Genom att kunna flytta på en arbetsstation utan någon större ansträngning så ökar också flexibiliteten på en arbetsplats inom exempelvis industri. En anställd kan plötsligt förflytta sig själv och sitt arbete till en annan del av lokalen - och väl där komma i igång med exempelvis ett samarbete med en kollega.

En arbetsbänk på hjul erbjuder en bättre flexibilitet och den gör det utan att tumma på andra krav: man kan fortfarande ställa tunga saker på den, man kan fortfarande få den mer ergonomiskt genomtänk där man kan justera höjd efter behov och man får fortfarande samma goda förvaring som skapar mer ordning och reda.

Arbetsbänk av stål klarar allt

Normalt är en arbetsbänk för industri statisk och står där den står. De moderna lösningarna med en arbetsbänk på hjul ritar om spelplanen och skapar helt nya möjligheter. Verkstaden, industrin eller produktionsenheten och andra utmanande arbetsmiljöer får bättre förutsättningar att öka effektivitet och därmed också, i slutändan, vinsten.

Dessa jobb har gemensamt i att de är tunga sett till vad som hanteras. En arbetsbänk måste vara robust och klara av tunga kilon. På samma sätt ska den även - i vissa miljöer - klara av spill från allehanda kemikalier.

Genom att välja en arbetsbänk av stål så får man en lösning som står pall oavsett vilken typ av bransch man är verksam inom och oavsett vad man dagligen hanterar och tillverkar. Att arbetsbänken i fråga har hjul ger en extra dimension som ökar på användningsmöjligheterna.

Vilka arbetsbänkar passar er verksamhet?

Ett tips är att man tar experthjälp i samband med att man väljer arbetsbänkar. Behoven skiljer sig åt mellan olika verkstäder och industrier och det finns lösningar för alla. Genom att ta professionell hjälp så får man en skräddarsydd lösning baserad på både krav, behov och lokalens utformning och möjligheter.

2 Dec 2020

Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.