Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.

Kundens nytta i fokus

Beställ OVK-besiktning i Stockholm

Alla hus behöver ha ordentlig ventilation. I offentliga lokaler och hyreshus är det faktiskt lagstadgat att OVK-besiktning i Stockholm ska göras regelbundet.

Mindre villor ska besiktigas innan man flyttar in, så det är många regler man måste beakta som husägare. Att återkommande OVK-besiktning är viktig i hus där det vistas mycket folk är ganska lätt att förstå. Äldreboenden och skolor har många salar där folk vistas inomhus länge, och där är felfri ventilation livsviktigt.

OVK betyder obligatorisk ventilationskontroll och en sådan görs av certifierade inspektörer hos firmor som är experter på ventilation. Som ägare till ett hus kan du sedan dokumentera att det har gjorts kontroller enligt lag och du har ett certifikat att visa upp. Både för allergiker och barn är det bra att man håller ventilationsanläggningen i gott skick.

OVK-besiktning och åtgärder i huset

Visar det sig att fläktar har slutat fungera kan du lätt få dem utbytta eller lagade. Är det ett riktigt gammalt hus kan hela ventilationssystemet behöva bytas ut. Annars räcker det för det mesta med en grundlig rengöring, byte av filter och en allmän översyn.

Har du hyresgäster är det också värdefullt att du kan visa dem att du följer lagen och gör det du måste för att luften inomhus ska vara fräsch. Det är mycket skräp som kan samlas i rören under årens lopp, allt från insekter till sot och smuts. Fukt och mörker är en bra grogrund för allsköns mikrober, och det måste rensas bort så att ingen behöver inandas sådan luft.

8 Jul 2022

Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.