Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.

Kundens nytta i fokus

Är din lokal svår att hyra ut?

Bra lokaler växer definitivt inte på träd. De flesta söker antingen större lokaler att använda som rena lager, eller också mindre som i sin tur används för den huvudsakliga sysselsättningen. Tänk exempelvis en plåtslagare som är i behov av en ny lokal; han behöver utrymme för alla plåt, han behöver utrymme för alla verktyg och han kommer samtidigt att behöva ha någonstans att ställa maskiner.

Det innebär att ytan kanske inte behöver vara extremt stor, men den måste ändå vara större än genomsnittet. Det talande är att han i lokalen även måste kunna utföra stora delar av sitt arbete. Det gör att du som uthyrare också måste se till att lokalen i fråga är i gott skick.

Många tänker fel här och det är därför som man misslyckas med att hyra ut. Har du isolering så att verksamheten klarar en vinter? Finns det god ventilation? Hur ser golven ut? Det senare kan vara avgörande och här kan man med fördel ta kontakt med en golvläggare. Idag finns ett golv - ett massagolv - som klarar av alla möjliga och tänkbara krav från den som hyr en lokal kan tänkas ha.

Det klarar hårt tryck, det klarar rena smällar, det saknar fogar (det läggs flytande) och det är samtidigt ett golv som står emot kemikalier, som är lättstädat och som dessutom är snyggt. Det senare kan förklaras av att ett massagolv kan väljas i hur många olika färger som helst. Vi skulle definitivt ta kontakt med en golvläggare som t ex http://www.golvläggarestockholm.net, om vi vore en fastighetsägare i Stockholm som finner svårigheter i att få lokal uthyrd.

Tiderna förändras - till vad ska lokalen användas?

Större industrier flyr Sverige. Det är ett välkänt faktum och för en ägare av en industrilokal så kan detta innebära en katastrof. De givna hyresintäkterna - fina sådana! - uteblir och så står man där med en lokal som dels är tom och som dels också är relativt dyr att värma upp.

Det finns andra alternativ. Dessa lokaler har yta, de har takhöjd och det har ofta andra egenskaper - isolering, ventilation, uppvärmning - för att möta andra utmaningar. Många väljer idag att lägga in sportgolv, stycka upp lokalen och hyra ut denna i mindre delar. En del kan bli ett gym, en annan kan förvandlas till en lokal för klättring medan en tredje del utgör en perfekt yta för padeltennis.

Din lokal kanske passar för Padel?

Det senare är en sport som kommer stort och som verkligen kräver rätt typ av lokal. Det som är talande är inte golvet - där lägger en golvläggare ett speciellt golv på en gjuten platta. Det handlar om taket. Den lägsta höjden måste vara sex meter. Det gör att många lokaler faller bort och att de rena industrilokalerna ofta är de enda som fungerar.

Vi skulle definitivt rikta in oss på den målgruppen - den aktiva och idrottande - om vi hade svårighet att hyra ut en större lokal. Industrierna kommer kanske inte tillbaka, men det finns andra som har visioner om vad dylika lokaler kan användas för.

17 Oct 2018

Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.