Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.

Kundens nytta i fokus

Är din hiss säker?

Exakt vad man gör undehiss. foajér en hisservice varierar naturligtvis. Det är en tjänst som ofta anlitas av fastighetsägare av flerbostadshus. Som fastighetsägare har man en rad olika ansvarsområden att se över. Högt upp på listan står givetvis säkerheten, en faktor som sträcker sig över ett antal olika områden.

Hissen är en viktig punkt, där säkerheten är avgörande. Att man utför regelbunden hisservice är kritiskt, inte minst om det är en gammal hiss. I många äldre fastigheter i exempelvis Stockholm och Göteborg (dock kanske särskilt många i Stockholm), saknas säkerhetsutrustning som man idag tar för given. Gällande dessa hissar är det särskilt viktigt att säkerheten ses över med jämna mellanrum. Komponenterna slits, och utan service kommer någon del att så småningom slitas till bristningsgränsen. Det här kan, i värsta fall, föra med sig ödesdigra konsekvenser.

Att hisservice är viktigt, det vet vi. Men vad är det egentligen exakt man gör? Och finns det något man kan göra själv? Vi rekommenderar att du anlitar en proffesionell yrkesutövare som hisservicestockholm.nu

Fastighetsägaren har totalt ansvar

Fastighetsägaren har totalt ansvar för att hissarna är säkra att färdas i. En årlig besiktning som genomförs, är inget som frigör en från det ansvaret. Att hisservice sköts på ett bra sätt är även det fastighetsägarens ansvar. Skulle den börja krångla, ska man se till att den stängs av. Om inte, faller ansvaret även där på fastighetsägare, om en olycka skulle ske.

Entreprenörens ansvar

Som fastighetsägare kan det kännas lätt att ge bort alla uppgifter till en entreprenör. I praktiken är det förvissa det man gör, men man kan aldrig avsäga sig totalansvaret. Ett avtal kan skrivas med entreprenören om att ansvara inför fastighetsägare om att hisservice sköts enligt aktuella riktlinjer och bestämmelser. Det här kan inkludera att de även ansvarar för att föra journal, kalla till årlig besiktning och att olyckstillbud rapporteras. Viktigt är givetvis att man väljer ett företag som kan leva upp till detta. I större städer (Göteborg och Stockholm, till exempel) har man många aktörer att välja mellan. På mindre orter kan man behöva förlita sig på en eller ett fåtal som arbetar i området.

Årliga besiktningar

Vid årliga besiktningar behöver det finnas en besiktningsman som kontrollerar att hissen fungerar på ett bra sätt. Nuförtiden skall nämnda besiktningsman även kontrollera att den har fått löpande hisservice. Detta görs med hjälp av journaler som entreprenören har fört under året. Skulle en allvarlig säkerhetsbrist uppstå är det viktigt att hissen stängs av. Samma gäller även med mindre allvarliga fel – om de upprepas.

Hisservice kan löna sig

För många fastighetsägare i Stockholm och Göteborg, och andra större städer, är en hiss ett måste. Om en hiss krånglar ofta kan det skapa ett stort missnöje bland gästerna. Till exempel för familjer med barnvagn som bor högt upp. Många räknar helt enkelt med hissen och att den fungerar – gör den inte det, kan det skapa stor frustration.

3 Feb 2019

Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.