Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.

Kundens nytta i fokus

Ansökan om konkurs

Läget är kritiskt, företaget får inte mer krediter och det finns inga pengar kvar längre. Företagaren kan ansöka till tingsrätten om konkurs, men det kan fordringsägare också göra.

Tingsrätten beslutar om en konkursförvaltare, en jurist som ska se till att de tillgångar som finns säljs och att fordringsägarna får så mycket pengar som möjligt. Man får oftast inte ut fullt pris för varulager och maskiner, men man får in så pass att några fordringsägare kan få betalt och att kostnaderna för själva konkursprocessen täcks. Advokaten ska ha sitt arvode för konkursförvaltning och fördelar resterande medel så långt det räcker.

Starta om på nytt

Ett företag som har gått i konkurs finns inte mer. Det är totalt avslutat och kan inte fortsätta att bedriva verksamhet längre. Konkursförvaltaren har hand om försäljning av inventarier och eventuella fastigheter. Detta hindrar inte att en företagare kan ha planer på fortsatt verksamhet i alla fall, med hjälp av en egen advokat. Men då får det ske i ett nystartat bolag med nytt namn och organisationsnummer.

Det behöver inte vara dåligt företagande som är orsak till en konkurs. Man kan ha satsat på en olönsam produkt, eller så har man blivit utmanövrerad av en leverantör som plötsligt höjer alla priser eller leveransvägrar. Det blåser på toppen, brukar man säga, och det är lätt att bli skuldsatt när man investerar. En advokat kan ge råd och hjälp. Har man stora skulder i ett aktiebolag kan det vara lika bra att låta det gå i konkurs, för då försvinner skulderna i konkursboet.

18 Oct 2021

Välkommen

På denna webbplats diskuteras lokaler för små och stora företag. På denna hemsida kan du få tips och råd hur du hittar lediga lokaler runt om i Sverige, men även andra fastighetsrelateterade tjänster som projektledning och construction management etc.